Entrepreneurship as a Key Competence - Implications for the Education Process in Poland

Authors

  • Urszula Nowacka Jan Dlugosz University in Czestochowa (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.324

Keywords:

key competences, entrepreneurship, initiative, education process

Abstract

The ever escalating pace of civilizational changes in the social and economic fields, as well as in science and technology triggers a change of employers’ expectations with respect to employees’ competences. Thus, a need has arisen for enterprising and creative employees with the ability of critical and at the same time, creative thinking, with high interpersonal competence, who can obtain and effectively process information and based on that make decisions, and who are real team players, understanding the need for lifelong learning. Such competences have a significant impact on an independent, responsible and auspicious life. The changes led the European Parliament and the Council to adopt a key competence framework to which entrepreneurship and initiative have been, among other competences, classified.

The aim of the article is to define conditions related to creation of entrepreneurship as a key competence in the process of education in Poland, both among students of upper-secondary schools and tertiary education students. The article uses the findings of research conducted in Poland regarding evaluation of acquired key competences and identification of competences and qualifications sought by employers.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annex to the recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:NOT (Accessed 29 January 2013)

Baraniak, B. (2009). Metody badania pracy. Warsaw: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2012). O potrzebie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Konspekt (23) 3/2005. http://www.up.krakow.pl/konspekt/23/borowiec.html (Accessed 10 July 2012).

Budnikowski, A., Dąbrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania, Warsaw: e-mentor 4.

Drozdowski, G. (2006). Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, In: Kania, L. (Ed.) Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów: Wyd. WSZ.

Król, H. (2010). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. In: Król, H., Ludwiczyński, A. (Eds.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warsaw: PWN.

Łuczak, M. (2011). Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów. http://www.koweziu.edu.pl/edukator (Accessed 13 October 2014)

Nowacka, U. (2011). Kreowanie przedsiębiorczości intelektualnej. In: Kulesza, M., Ostasiewicz, W. (Eds.) Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu "Pragmata tes Oikonomias", Częstochowa: Publishing House: Jan Długosz University in Częstochowa.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody. Warsaw: PWE.

Podstawa programowa z komentarzem. (2011). Tom 4, Warsaw: Ministry of Education.

Raczko, D. (2007). 2 : 88, czyli o promowaniu przedsiębiorczości w polskiej szkole. In: Wachowiak, P., Dąbrowski, M., Majewski, B. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Warsaw: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Strojny, J. (2006). Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy a działaniem małej i średniej firmy. Cracow: Cracow University of Economics

Wachowiak, P. (2007). Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych, Warsaw: School of Economics in Warsaw, http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/31.pdf (Accessed 9 July 2012).

Wilsz, J. (2004). Przedsiębiorczość jako rodzaj aktywności stymulującej rozwój własny człowieka i rozwój gospodarczy, In: Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych, conference materials from the 5th Polish Pedagogical Conference entitled "Przetrwanie i rozwój - niezbywalne powinności wychowania". Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. In: Zioło, Z., Rachwał, T. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne series: Przedsiębiorczość. Edukacja No. 1. (pp.9-16). Cracow: MiWap.

http://www.key-competences.com/document/RESULTS_KC_7-8_PO.pdf (Accessed 21 February2013)

http://www.seipa.edu.pl/(Accessed 13 October 2014)

http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/459/ (Accessed 14 December 2014).

Downloads

Published

2015-05-16

How to Cite

Nowacka, U. (2015). Entrepreneurship as a Key Competence - Implications for the Education Process in Poland. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 293-302. https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.324