NON-VERBAL COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION

Authors

  • Monika Podkowińska Warsaw University of Life Sciences – SGGW (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3318

Keywords:

education, higher education, interpersonal communication, public communication, non-verbal communication, proxemics

Abstract

The article presents the importance of non-verbal communication in the sphere of education at the level of higher education. In terms of the didactic process, education, two types of communication deserve special attention, i.e. public and interpersonal communication. The author presented the characteristics of the above types of communication situation and differences in the non-verbal feedback that are visible between the lecturer’s direct conversation with the student and the lecture given by the academic teacher. The article also indicates the types and functions of non-verbal behaviours, devoting particular attention to uses related to the use of proxemics in education. The significance of proxemics was characterised in the sphere of teaching, paying attention to issues concerning the feeling of congestion or maintaining distance relative to the communicative situation and goals between the academic teacher and a student. The factors determining the issues related to the feeling of congestion are also presented.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dobek-Ostrowska, B. (2007). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN.

Głodowski, W.(2006). Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo Hansa Communication.

Jacko, J. F. (2012). Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Knapp, M. L., & Hall J. A. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław: Astrum.

Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Warszawa: PWN.

Leszcz-Krysiak, A. (2016). Założenia i realizacja innowacji pedagogicznej „Radość z nauki na co dzień – edukacja wczesnoszkolna otwarta na potrzeby dzieci.” In: Muchacka B, Such-Pyrgiel M, Łażewska D.(Eds) Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., & Barge, J.K. (2007) Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: PWN.

Sztejnberg, A. (2002). Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. (Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Sztejnberg, A. (2007). Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej (p.37) Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Downloads

Published

2018-05-25

How to Cite

Podkowińska, M. (2018). NON-VERBAL COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 436-443. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3318