DEVELOPMENT OF LIEPAJA RESIDENTIAL AREA "GREEN GROVE" DURING THE INDEPENDENT REPUBLIC OF LATVIA

Authors

  • Silvija Ozola Riga Technical University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol4.3705

Keywords:

Detailed Plan, Liepaja Economic Zone, Master Plan, residential area "Green Grove"

Abstract

In Latvia, after restoration of independence on May 4, 1990, the economy was restructured. In Liepaja, without analyzing city's historical planning and not finding successful solutions for inhabitants, many factories closed down. Not getting to know with the Detailed Plan of the residential area "Green Grove", professionally developed by architect Irena Rubauska, and lobbying individual interests, specialists of "Group 93" Ltd. produced a new territorial plan for Liepaja. In 2007, Latvian in prison reform was started. The first prison was decided to build in the residential area "Green Grove". The object of research – Liepaja residential district "Green Grove". Research problem – functional and structural changes of "Green Grove" are implemented without performing the analysis of earlier urban development concepts and do not ensure harmonious development of inhabitants’ living environment. The goal of research – analyze the influence of Liepaja Economic Zone and city development strategies on quality of inhabitants’ living conditions in residential areas of "Green Grove". Main methods applied – this study is based on analysis of archive documents, projects, cartographic materials of urban planning, study of published literature and inspection of buildings in nature.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atlāce-Bistere, Z. (2017). Izsludināts Liepājas cietuma būvniecības iepirkums. Dienas Bizness, 2017. gada 17. februāris.

Bērziņš, E., Burkovskis, E., & Grīnbergs, S. (2001) Karostas dzīvojamais rajons. Detālais plānojums. 1. redakcija. Rīga: Arhitekts Edgara Bērziņa birojs.

Bērziņš, E., & Burkovskis E. (2001). Karostas industriālais parks. Detālais plānojums. Rīga: Arhitekts Edgara Bērziņa birojs.

Buka, O., & Volrāts, U. (1987). Pilsētbūvniecība. Rīga: Zvaigzne.

De facto: cietuma būvniecība sadārdzināsies par 50 miljoniem. No: irLiepāja.lv 2017. gada 4. septembris. Pieejams https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/de-facto-cietuma-buvnieciba-sadardzinasies-par-50-miljoniem/

Hāka, Ž. Liepājas cietuma būvniecību uzsāks līdz 2017. gada nogalei. No: Dienas Bizness 2016. gada 12. decembris.

Iepirkumā no jauna meklēs Liepājas cietuma būvnieku. No: Latvijas sabiedriskie mediji 2017. gada 22. augusts. http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/iepirkuma-no-jauna-mekles-liepajas-cietuma-buvnieku.a247561/ (skatīts 26.01.2018)

JS-1 – Liepājas pilsētas tūrisma karte. Rīga: Jāņa sēta.

JS-2 – Liepājas SEZ. (1999) Rīga: Jāņa sēta.

Jaunajam Liepājas cietumam plāno piešķirt nacionālā interešu objekta statusu. No: Delfi.lv 2015. gada 13. septembris http://www.delfi.lv/news/national/politics/jaunajam-liepajas-cietumam-plano-pieskirt-nacionala-interesu-objekta-statusu.d?id=46457091

Jaunā cietuma projekts Liepājā aizkavējies: būvniecību sāks tikai nākamgad. No: Delfi.lv 2016. gada 1. septembris. http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauna-cietuma-projekts-liepaja-aizkavejies-buvniecibu-saks-tikai-nakamgad.d?id=47856817 (skatīts 29.01.2018)

Jaunā Liepājas cietuma izmaksas samazināsies līdz 78,2 miljoniem eiro. No: Delfi.lv 2015. gada 26. oktobris [In Latvian] http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauna-liepajas-cietuma-izmaksas-samazinasies-lidz-78-2-miljoniem-eiro.d?id=46634061

Jauno Liepājas cietumu par 123 un 114 miljoniem eiro būvēt pieteikušies uzņēmumi Re&Re un UPB. No: Delfi.lv 2017. gada 31. maijs http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/jauno-liepajas-cietumu-par-123-un-114-miljoniem-eiro-buvet-pieteikusies-uznemumi-rere-un-upb.d?id=48903429 (skatīts 26.01.2018)

Kavēšanās ar cietumu rada izdevumu palielināšanās risku. No: irLiepāja.lv 2017. gada 18. maijs https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/kavesanas-ar-cietumu-rada-izdevumu-palielinasanas-risku/ (skatīts 26.01.2018)

Kučinskis: nepārceļot projektu, valdība būtu dilemmu priekšā. No: irLiepāja.lv 2017. gada 12. septembris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/kucinskis-neparcelot-projektu-valdiba-butu-dilemmu-prieksa/ (skatīts 26.01.2018)

Latvijas Republikas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (kompaktdisks). (2008) Rīga: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Latvijas satelītkarte mērogā 1:50 000 (kompaktdisks). (2005) Rīga: Envirotech, Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Kartogrāfijas pārvalde.

Lielais Latvijas atlants. (2012) Rīga: Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 392 lpp.

Liepājas cietuma projektu var iesaldēt par labu demogrāfijai. No: irLiepāja.lv 2017. gada 6. septembris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/liepajas-cietuma-projektu-var-iesaldet-par-labu-demografijai/ (skatīts 26.01.2018)

Liepājas cietumu iecerēts sākt būvēt 2020. gadā. No: irLiepāja.lv 2017. gada 7. septembris (skatīts 26.01.2018) https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/liepajas-cietumu-iecerets-sakt-buvet-2020gada/

Liepājas cietumu no Latvijas firmām var būvēt tikai UPB. No: irLiepāja.lv 2017. gada 20. februāris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/liepajas-cietumu-no-latvijas-firmam-var-buvet-tikai-upb/ (skatīts 26.01.2018)

LPB-1 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. (2008) Liepājas pilsētas attīstības plāna (1996. g.) izvērtējums. Liepāja: SIA Grupa 93, 182 lpp.

LPB-2 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. (2012) Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Pašreizējās situācijas raksturojums. Liepāja: Grupa 93.

LPB-3 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. (2012) Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Plānojuma risinājumi. Liepāja: Grupa 93.

LPB-4 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. (2012) Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Liepāja: Grupa 93, 164. lpp.

LPB-5 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. (2011) Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Galīgā redakcija. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata projekts. Liepāja: Grupa 93.

LPB-6 – Liepājas pilsētas Būvvalde. Lesiņa S., Laiviņš V. (2012) Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Liepāja: SIA Grupa 93.

LPB-7 – Liepājas pilsētas Būvvalde. Niedole I. (2008) No: Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projekts ziemeļu-dienvidu savienojošā transporta koridora 2. posma teritorijai. Rīga: SIA IMINK.

LPB-8 – Liepājas pilsētas Būvvalde. SIA Grupa 93. Spēkā esošā plānā noteiktā atļautā izmantošana. No: Liepājas pilsētas teritorijas plānojums 2010. – 2022. gadam. Liepāja: Liepājas pilsētas dome.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2018. – 2035. gadam. (2017) Rīga: Personu apvienība E. R. A.

LSEZ attīstības plāns. Vides pārskats (2017) Rīga: SIA Eiroprojekts.

Maksā kompensācijas, gaidot Liepājas cietuma būvniecību. No: irLiepāja.lv 2017. gada 24. augusts https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/maksa-kompensacijas-gaidot-liepajas-cietuma-buvniecibu/ (skatīts 26.01.2018)

Ozola, S. (2018) Liepājas dzīvojamā rajona Zaļā Birze plānojuma un telpisko struktūru attīstība pēc Otrā pasaules kara. No: Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 25th–26th, 2018. Volume IV. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 504. – 514. lpp.

Papildināts – Liepājā būvēs jaunu cietumu, sola vairāk nekā 400 darba vietas. No: Liepājniekiem.lv 2014. gada 22. jūlijs (skatīts 26.01.2018) https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/papildinats-liepaja-buves-jaunu-cietumu-sola-vairak-neka-400-darba-vietas-119201

Plānots sludināt jaunu iepirkumu cietuma celtniecībai. No: irLiepāja.lv 2017. gada 22. augusts https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/planots-sludinat-jaunu-iepirkumu-cietuma-celtniecibai/ (skatīts 26.01.2018)

Rasnačs: cietuma projektu apturēja “Vienotības” sponsori. No: LETA 2018. gada 8. janvāris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/rasnacs-cietuma-projektu-aptureja-vienotibas-sponsori/ (skatīts 26.01.2018)

Sesks cietuma būvniecību Liepājā uzskata par iespēju uzņēmējiem. No: irLiepāja.lv 2014. gada 17. jūnijs https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/sesks-cietuma-buvniecibu-liepaja-uzskata-par-iespeju-uznemejiem/ (skatīts 26.01.2018)

Studente, L. (2017) Ieslodzījumu vietu reforma turpinās. No: Latvijas Vēstneša portāls PAR LIKUMU UN VALSTI, 12.06.2017. http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/287884-ieslodzijuma-vietu-reforma-turpinas/ (skatīts 26.01.2018)

Tieslietu ministrija nav atmetusi ideju par cietuma būvi Liepājā. No: irLiepāja.lv 2013. gada 22. oktobris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/liepajnieki/tieslietu-ministrija-nav-atmetusi-ideju-par-cietuma-buvi-liepaja/ (skatīts 26.01.2018)

UPB: nemainot cietuma projektu, izmaksas samazināt nevar. No: irLiepāja.lv 2017. gada 23. augusts https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/upb-nemainot-cietuma-projektu-izmaksas-samazinat-nevar/ (skatīts 26.01.2018)

Vēl šogad plāno izsludināt jaunā cietuma būvniecības iepirkumu. No: Neatkarīgā Rīta Avīze 2016. gada 12. decembris (skatīts 26.01.2018) http://nra.lv/latvija/regionos/194405-vel-sogad-plano-izsludinat-jauna-liepajas-cietuma-buvniecibas-iepirkumu.htm

Vienojas par Liepājas cietuma būvniecības atlikšanu. No: irLiepāja.lv 2017. gada 6. septembris https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/vienojas-par-liepajas-cietuma-buvniecibas-atliksanu/ (skatīts 26.01.2018)

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Ozola, S. (2019). DEVELOPMENT OF LIEPAJA RESIDENTIAL AREA "GREEN GROVE" DURING THE INDEPENDENT REPUBLIC OF LATVIA. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 506-527. https://doi.org/10.17770/sie2019vol4.3705