NECESSITY OF THE STATE FOSTERAGE IN THE MILITARIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Authors

  • Alens Indriksons Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3727

Keywords:

fosterage, loyalty, necessity, patriotism, possibilities, state, studies

Abstract

Due to today's complex and changing geopolitical situation in the State Border Guard College as one of the militarized educational institutions it is important to promote the student's understanding of values and virtues, enrich their historical and cultural experience, strengthen their patriotism, belonging and loyalty to the constitution and to the Republic of Latvia. Patriotism can’t be defined because it varies according to the subject's position. It is not a specific ideology, but this is a love of native land and defending it in words and in works. Patriotism means to love own country not just idolize the state symbols. Aim of the study is to clarify and scientifically substantiate the necessity of introducing the study subject “State Fosterage” into studies of border guards at the State Border Guard College as one of the militarized educational institutions and to determine the development of students' statehood consciousness, loyalty and patriotism as one of the study programs objectives at the State Border Guard College. For this purpose analysis and evaluation of documents, scientific, pedagogical and psychological literature were performed and conclusions about the necessity of introduction of the State Fosterage subject and possibilities of patriotism development were summarized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bain, M. (2016). Helping your country do better: what patriotism means in 2016. Pieejams https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/26/what-does-patriotism-mean-to-you

Centrālā statistikas pārvalde (2016). Pieejams https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/tautas-skaitisana/meklet-tema/183-latvijas-2011-gada-tautas-skaitisanas

Indriksons, A. (2017). Komunikācijas veidošanās prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība (2016). MK noteikumi. Redakcija: 25.07.2016. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Jurgena, I. (2002). Vispārīgā pedagoģija. Rīga: SIA Izglītības soļi.

Kas ir patriotisms (2015). Pieejams http://nacionala-identitate.lv/kas-ir-patriotisms/

Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā ( 2018). Pieejams http://www.saeima.lv/petijumi/Krievijas_ietekme_Latvijas_informativaja_telpa_elektroniski.pdf

Krievijas propaganda Latvijā (2018). Pieejams https://www.tvnet.lv/4528154/krievijas-propaganda-latvija-tiek-kroplots-tv-kanala-fox-saturs-latviesu-valoda

Patriotiskā audzināšana, (2018). Pieejams https://www.president.lv/lv/darbibas-jomas/sabiedriskas-aktivitates/patriotiska-audzinasana

Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu (2012). Paziņojums. Redakcija: 24.05.2012. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Pašnovērtējuma ziņojums. Ziņojums. Redakcija: 10.01.2019. Rēzekne: Valsts robežsardzes koledža.

Pārskats par bezdarba situāciju valstī (2018). Pieejams http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6

Robežsardzes likums (1997). LR likums. Redakcija: 28.04.2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Roķis, K (2018). Valsts aizsardzības mācība skolās iecerēta divus gadus – 10.un 11.klasē. Pieejams https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valsts-aizsardzibas-maciba-skolas-iecereta-divus-gadus--10.un-11.klase.a280032/

Takeuchi, H. (2016). Differences in gray matter structure correlated to nationalism and patriotism. Pieejams https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945903/

Valsts robežsardzes reglaments (2008). Reglaments Nr.12. Redakcija: 21.05.2010. Rīga: Valsts robežsardze.

Valstiskās audzināšanas programma (2013). Pieejams http://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/valstiskas-audzinasanas-programma-bus-izstradata-lidz-gada-beigam/

Valsts robežsardzes koledža, (2019). Pieejams http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=50

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Indriksons, A. (2019). NECESSITY OF THE STATE FOSTERAGE IN THE MILITARIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 213-221. https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3727