MARKETING MANAGEMENT IN RECREATIONAL ORGANISATIONS

Authors

  • Joanna Kantyka Physical Education University in Katowice (PL)
  • Kazimierz Nagody-Mrozowicz Military University of Land Forces in Wroclaw (PL)
  • Luis Ochoa Siguencia Physical Education University in Katowice (PL)
  • Piotr Pietrakowski Military University of Land Forces in Wroclaw (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3757

Keywords:

Innovations, Management, Recreational services, Silesian Voivodship

Abstract

The aim of the paper is to analyse selected aspects of marketing activities of recreational organizations from the Silesian Voivodship. The following research problems were diagnosed: analysis of the marketing structure, directions of activity and development as well as the meaning and motives of applying marketing in the surveyed recreational organizations functioning in the Silesian Voivodship. The results of the research presented in this paper and the considerations based on them allow formulating a general conclusion that profit and non-profit organizations operate in the common market of recreational services, both have a similar phase of the organization's life cycle, pursue similar recreational goals, offer similar services and direct them to the same clients, but the nature of ownership and the organizational and legal form determine the marketing concept model in these organizations.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andruszkiewicz, K. (2015). Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego nr 875. Problemy Zarzadzania, Finansow i Marketingu nr 41, t. 2.

Gospodarek, J. (2008). Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa

Grzeganek-Więcek, B., Kantyka, J., Hadzik, A., & Cieślikowski, K. (2014). Anatomia organizacji sportowych i turystycznych. Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice.

Izydorczyk, A. (2003). Marketing w systemie kultury fizyczne, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa.

Kothler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.

Kotler, Ph. Roberto, N., & Lee, N. (2002). Social Marketing: Improving the Quality of Life. Sage, Thousand Oaks, California.

Limański, A. (2007). Uwarunkowania zarządzania organizacjami non-profit. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Pr. zb. pod red. W.M. Grudzewskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.

Maciąg, J., & Kantyka J. (2010). Konkurencyjność organizacji świadczących usługi rekreacyjne w warunkach zmiennego otoczenia. B. Grzeganek-Więcek, J. Maciąg (red.), Dylematy zarządzania sportem i turystyką w warunkach niepewności otoczenia, Wyd. AWF w Katowicach, Katowice.

N.A. (2017). European Health & Fitness Market Report. Warszawa: Delloite.

Ochoa Siguencia, L., Grodek-Szostak, Z. & Zaucha, A. (2018). Dzialalnosc instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiebiorstw instrumentami przemysłu spotkań. 107-114. DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-11.

Panasiuk, A. (red.) (2006). Marketing uslug turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Perechuda, K. (red.) (2003). Zarzadzanie marketingiem w organizacji sportowej. Wyd. AWF Wrocław, Wrocław.

Sarnowski, J. (2010). Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykladzie Parku Narodowego Yellowstone, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 3(52).

Sznajder, A. (2008). Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zysko, J. (2006). Rynek uslug sportowo-rekreacyjnych – aspekty teoretyczne i praktyczne. Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. nauk. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Kantyka, J., Nagody-Mrozowicz, K., Ochoa Siguencia, L., & Pietrakowski, P. (2019). MARKETING MANAGEMENT IN RECREATIONAL ORGANISATIONS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6, 248-257. https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3757