The Phenomenon of Lifelong Learningindividuals with Visual Impairments in the Context of Inclusion

Authors

  • Tereza Trefilikova Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta (CZ)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.376

Keywords:

Lifelong learning, visual impairment

Abstract

The aim of this paper titled "The Phenomenon of lifelong learning
individuals with visual impairments in the context of inclusion "is to acquaint the reader with the basic information that relate to aspects of inclusion and lifelong education of individuals with visual impairments, to provide an overview of basic documents and European standards that relate to the topic and present the main aspects that fundamentally influence the process of education for persons with visual disabilities. "This paper is dedicated to project the impact of subjective perception of disability / presence of chronic illness and the concept of health awareness and literacy (IGA_PdF_2015_003)".

Downloads

Download data is not yet available.

References

Augustin. Univerzita Hradec Králové (2011). [cit. 2015-10-02]. Retrieved also from http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/poradenske-centrum/augustin/Stranky/default.aspx

Booth, M. (2005). An International Study of Inclusion in Education: From Them to Us. New York: Routledge.

Hamadová, P., Květoňová-Švecová, L., & Nováková, Z. (2007). Oftalmopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.

Learning Opportunities and Qualifications in Europe (2.march), Information about courses, work-based learning and qualifications. Retrieved also from http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97

Ludíková, L.; Souralová, E. (2006). Speciální pedagogika 5. vyd. 1. Olomouc: UP.

Moravcová, D. (2007). Zraková terapie slabozrakých: jak efektivně využít slabý zrak. Praha: Triton.

Pančocha, K. (2012). Celoživotní inkluzivní vzdělávání - možnosti a prespektivy. Brno: Masarykova univerzita.

PRůcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2001) Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Strategie celoživotního učení ČR. (2007). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Šerák, M. (2012). Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Trefilikova, T. (2015). The Phenomenon of Lifelong Learningindividuals with Visual Impairments in the Context of Inclusion. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 233-237. https://doi.org/10.17770/sie2015vol3.376