SYSTEM OF NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS AND CADETS YOUTH IN NEW SOCIOPOLITICAL CONDITIONS

Authors

  • Yuliia Korotkova Donetsk Law Institute of the Ministry of Interior of Ukraine (UA)
  • Viktoriia Romashenko Mariupol State University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3880

Keywords:

the national-patriotic education, aim, objectives, principles, content, forms, methods of national-patriotic education, criteria, indicators, levels of national-patriotic education, students, cadets

Abstract

The article deals with the implementation of the national-patriotic education of student and cadet youth that is especially important in the sociopolitical conditions of development of modern society. Due to this the purpose of the article is the disclosure of the objectives, purpose, principles, content, forms and methods of national-patriotic education, features of its implementation and improvement path in the system of higher education. In the article such research methods were used: theoretical – analysis, systematization, comparison of scientific approaches and definitions, generalization of the main characteristics of concept (to study the theoretical issues of the nature and structure of national-patriotic education, its implementation, the selection of criteria, indicators and levels of the studied education); empirical – observation, testing, questioning, experiment (to determine the level of national-patriotic education of students/cadets, the formulation of recommendations for its improvement); statistical – methods of statistical processing of results. The system of national-patriotic education of students/cadets development by the authors was experimentally verified and its effectiveness was proved. The main tasks that should be solved by higher education institutions with the aim of raising to a qualitatively new level the system of national-patriotic education of student and cadet youth, namely: development and planning of the concept of national-patriotic education for the entire period of study; preparation of methodological recommendation and didactic materials for the teaching staff, aimed at the national-patriotic education of students/cadets; unity of class and out-of-class work on national-patriotic education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Абрамчук, О. & Фіцула, М. (2008). Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця.

Ващенко, Г. (1976). Виховний ідеал. Підручник для Виховників, Учителів і українських Родин. Брюссель: Видання Центральної Управи Спілки Української Молоді.

Вишневський, О. (2010). Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики). Дрогобич: видавець Святослав Сурма.

Гевко, О. І. (2003). Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва: Автореф. дис. канд. пед. наук. Київ.

Грушевський, М. (1991). Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Т-во “Знання” України.

Дзюба, В. (2002). Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Автореф. дис. канд. пед. наук. Хмельницький.

Духнович, А. В. (1857). Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских. Ч. 1. Педагогия общая. Львов : Типом Ин-та Ставропигиянского.

Жаровська, О. (2015). Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховномусередовищі педагогічного університету. Дис... канд. пед. наук. 13.00.07. Вінниця.

Зубцова, Ю. (2012). Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї. Авторф. дис. канд. пед. наук. Київ.

Куліш, П. (1910). Вихованє і наука, Твори П. Куліша, в 6-ти томах, Т.6: Гісторія, література й інша проза (551–565). Львів: Просвіта.

Мірошніченко, В. (2017). Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, 14 – 16.

Русова, С. (1929). Суспільні питання виховання. Життя і знання, Ч. 6 (18), 161 – 163.

Ряшко, В. (2010). Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх правоохоронців. Актуальні проблеми політики, 40, 341 – 350.

Стельмахович, М. (1996). Теорія і практика українського національного виховання. Івано-Франківськ: «Лілея- НВ».

Стьопіна, О. (2007). Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва. Автореф. дис. канд. пед. наук. Луганськ.

Ушинський, К. Д. (1983). Про народність у громадському вихованні, Вибрані педагогічні твори, у 2 томах, Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки (43-103). Київ.

Франко, І. (1953). Публіцистика. Вибрані статті. Київ: Наука.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Korotkova, Y., & Romashenko, V. (2019). SYSTEM OF NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS AND CADETS YOUTH IN NEW SOCIOPOLITICAL CONDITIONS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 265-278. https://doi.org/10.17770/sie2019vol1.3880