ACADEMIC TEACHERS' PREFERENCES IN SELECTING SCIENTIFIC DATABASES

Authors

  • Sławomir Kocira University of Life Sciences in Lublin (PL)
  • Maciej Kuboń University of Agriculture in Krakow (PL)
  • Urszula Malaga-Toboła University of Agriculture in Krakow (PL)
  • Dariusz Kwaśniewski University of Agriculture in Krakow (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3950

Keywords:

scientific publication, Internet, library, teachers, database

Abstract

The objective of the paper was to determine the preferences of academic teachers in the selection of databases of scientific publications. Material consists of the results of research carried out with the diagnostic survey methods carried out with the questionnaire technique among the scientific employees and students of the selected Polish higher schools: University of Life Sciences in Lublin, University of Agriculture in Krakow. 135 scientific employees and 140 full-time students of the second cycle studies participated in the survey. University teachers the most often used publications in scientific journals and publications in the Internet. All students that took part in the questionnaire used scientific publications in the Internet and information included in the Internet. Databases of the Polish scientific publishing houses, Elsevier database, and Google Scholar database are the most useful in the scientific work. Students search for publications only in the Polish databases of publishing houses and Google Scholar base.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bednarek-Michalska, B., & Derfert-Wolf, L. (2008), Open Access – nowy model komunikacji naukowej. In Górska (Ed.), Nowe technologie w bibliotekach publicznych (58−74). Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2008

Bugajski, M. (2007). Język w komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cupiał, M., Szeląg-Sikora, A., Sikora, J., Rorat, J., & Niemiec, M. (2017). The use of IT tools for knowledge management in companies, 20.

Cupiał, M., Szelag-Sikora, A., & Kuboń, M. (2018), The use of ICT in the didactic process of students' education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume V, 238-247. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3441

Lorencowicz, E., Koszel, M., Kocira, S., & Uziak, J. (2015). Changes in ICT use by polish students from life sciences university. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 176, 117-123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.451

Lorencowicz, E., Koszel, M., Kocira, S., & Uziak, J. (2017). Changes in the use of it technologies by students of agricultural faculties. Agricultural Engineering, 21, 69-76. DOI: https://doi.org/ 10.1515/agriceng-2017-0007

Milewska, P. (2012). Publikacje elektroniczne w pracy młodego naukowca. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego. In Czyżewska (Ed.), Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej (33-44). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Nahodko, M. (2007). Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Porter, J.H. (2018). Scientific Databases for Environmental Research. In: Recknagel, & Michener (Ed.), Ecological Informatics (27-53), Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59928-1_3

Zmitrowicz, M. & Weryho, M.(2011). Wykorzystywanie baz danych oraz czasopism elektronicznych przez pracowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2(7), 105-118.

Downloads

Published

2019-05-21

How to Cite

Kocira, S., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U., & Kwaśniewski, D. (2019). ACADEMIC TEACHERS’ PREFERENCES IN SELECTING SCIENTIFIC DATABASES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 355-364. https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3950