The Role of the Internet in Self-Study

Authors

  • Alina Gil Jan Dlugosz University in Czestochowa

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.398

Keywords:

e-learning, Internet, self-education

Abstract

The concepts of teaching, learning and self-education are the most essential aspects in the processes of preparing employees for knowledge economy as well as in the processes of developing and improving skills required not only at work, but also in personal life.The Internet constitutes an essential link in educationasa basic form of teaching and a supplementary element not only in the traditional model of instruction, but also in self-education.The following article presents questions concerning self-education and the Internet as a place and technique of self-education, as well as the concept of e-learning as a modern form of distance education.

References

Allen, I. E., Seaman, J. (2014). Grade change: Tracking online education in the United States. Newburyport, MA: Sloan Consortium.

Ali-Hassan, H., Nevo, D., Kim, H., Perelgut, S. (2011). Organizational social computing and employee job performance: the knowledge access route. In Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS).

Błędowski, P., Nowakowska, M.(2010). Podstawy kształcenia ustawicznego [Basis of lifelong learning].Łódź: Publisher EGO.

Bocheńska-Włostowska, K. (2013). Zmienna dynamika rozwoju e-learningu i dojrzewania mentalnego do kształcenia na platformie [Changeable Dynamics of the E-learning Development and MentalMaturity for Platform Education]. PITWIN. Retrived from http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/e-learning/2010-zmienna-dynamika-rozwoju-e-learningu-i-dojrzewania-mentalnego-do-ksztacenia-na-platformie

Clarke, A.(2007).E-learning nauka na odległość.Warsaw: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Dyląg, A., Heidtman, J., Makowski, M., Rosiński, J., Rudnicka, M.(2004).Człowiek w dżungli współczesności [The man in the jungle of modernity], Bielsko-Biała: PPHU PARK.

Frąckowiak, A., Półturzycki, J.(2010)..Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy [Adulteducation in selectedEuropeancountries], Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Frąckowiak, A. (2005). Ustawiczne samokształcenie. E-mentor nr 5 (12)/2005. Retrived from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/225

Gajda, J.(2005). Media w edukacji [Media in Education].Cracow: Oficyna Wydawnicza Impuls

Hamberg, M. (2009). Efektywnośćkształcenia w systemienauczania blended learning [Efficiency of training in blended learning system]. Retrived from http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/e-learning/292-efektywno-ksztacenia-w-systemie-nauczania-blended-learning

Ho, L. A., Kuo, T. H. (2010). How can one amplify the effect of e-learning? an examination of high-tech employees' computer attitude and flow experience. Computers in Human Behavior, 26(1), 23-31.

Jaszczuk, A. (2005). Edukacja zdalna i e-learning,.E-mentor nr 2 (9). Retrived from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/132

Kida, M. (2009). Nowatechnologiawyzwaniemdlaedukacjidorosłych [New technology as a challenge for adult education].Edukacjaustawicznadorosłych – Polish Journal of Continuing Education 2,65.

Martins, L. L., &Kellermanns, F. W. (2004). A model of business school students' acceptance of a Web-based course management system. Academy of Management Learning & Education, 3(1), 7-26.

Mohammadyari, S., Singh, H. (2015). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. Computers&Education. 82, 11-25

Mystek-Pałka, H. (2007). Współczesnedziałaniaedukacyjne w Indiach [Modern educational activities in India].E-mentor nr 3 (20). Retrived from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/20/id/439

Ngai, E., Poon, J., & Chan, Y. (2007). Empirical examination of the adoption of WebCT using TAM. Computers & Education, 48(2), 50-267.

Nuissl, E. (2009). O uczeniu się dorosłych: wyniki badań empirycznych z różnych dyscyplin [The adult learning: anempirical test results from differentdisciplines]. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2, 12.

Passerini, K., Grange, M.J. (2000). A developmental model for distance learning using the Internet. Computers&Education. 34, 1-15.

Penkowska, G. (2010). Meandry e-learningu. Warsaw: Difin S.A.

Pituch, K. A., Lee, Y. (2006). The influence of system characteristics on e-learning use. Computers&Education, 47(2), 222-244.

Smak, E., Widelak, D. (2006). Edukacja w dobie integracji europejskiej. Strategiazmianipraktykapedagogiczna [Education in the era of European integration. Strategy of change and teaching practice], Opole: InstytutŚląski Sp. z o.o.

Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens,W., Sheldon, K. M., &Deci, E. L. (2004). Motivating learning, performance, and persistence: the synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of Personality and SocialPsychology, 87(2), 246.

Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., &Nunamaker, J. F., Jr. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75-79

Znajmiecka-Sikora, M., Kędzierska, B.(2011).Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych [Basis for continuingeducation from A to Z. psychologicalmethods of support the personal and social development of adults].Łódź: Publisher EGO.

Downloads

Published

2015-05-18