The Culture House of Rezekne City National Societies – a Sample of Stalin's Architecture in Latvia

Authors

  • Diāna Apele Rēzeknes Augstskola (LV)
  • Andra Irbīte

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.429

Keywords:

"Stalinist architecture", construction processes, cinema "Zvaigzne", Culture house of National Societies, Rezekne

Abstract

The article analyzes the architecture of the Stalin’s era in the Soviet Union, as well as it identifies and analyzes building processes in Rezekne in the fifties, providing a historical evaluation of the credibility of the research. In the research there have been used theoretical research methods: the research of sector-related literature, internet resources and archival documents and qualitative research methods: expert interviews and witness accounts. Triangulation of methods ensures credibility of the research.

The goal of the study: to describe the architecture of the Stalin’s era in the Soviet Union, to explore and analyze the construction process in Rezekne in the fifties of the 20th century and to provide a historical evaluation of the Culture House of Rezekne National Societies (former cinema "Zvaigzne").

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apele D. (2014). „Staļina laika arhitektūras raksturojums Padomju Savienībā”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, (167.-176.lpp). Rēzeknes Augstskola: RA izdevniecība.

Albums„Rēzeknes Vispārējam celtniecības trestam 25 gadi”. LgKM 14581 Avots - Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums.

Bīdrs Koptjevs atspākoj. (1954. 26.janvāris). Pa Staļina ceļu, 10 (1031), 2.lpp.

Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv. Nr. 15033.

Castillo, G. (w.y.) Peoples at an exhibition: Soviet architecture and the national question. South Atlantic Quarterly. 94 (3), 715.

Cole, M. (2002). Ilustrētā arhitektūras vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.

Chaubin, F. (2012). CCCP Cosmic Communist Construtions Photogrphed. Germany: Taschen GmbH.

Gatsunaev, K. N. (2013). Social and political factors of development of the sovietarchitecture (1931-1954). Internet-Vestnik VolgGASU, 28, 1-5. Database: Academic Search Complete.

Humphrey, C. (2005). Ideology in infrastructure: architecture and soviet imagination. Journal of the Royal Anthropological Institute. 11 (1), 39-58. Database: Academic Search Complete.

Jegorovs, S.(1954. 1.janvāris). Lelajā jaunceltnē. Pa Staļina ceļu, 1 (1022), 3.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv. Nr. 15033.

Kļaviņš, E.(2018). Radoša ietekme vai atdarinājums? Neputns. Dizaina studija (12), 27.

Koptjevs, M. (1956. 16.oktobris). Kinoseansi školā. Pa Staļina ceļu, 122 (1443), 3.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv.Nr. 15027.

Krastiņš, J. (b.g.) Arhitektūras stili Latvijā. Skatīts 15.07.2014. http://e.znet.lv/Arhitekt_stili_Latvija_Text.pdf.

Kudravcevs, V. (1956. 4.oktobris). Pīlītojam jaunū, progresivū. Pa Staļina ceļu, 117 (1438), 4.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv.Nr. 15027.

Kūkojs, A. (1985). Septiņkalne. Rēzeknei 700. Rīga: Avots.

Leizerovičs, P. (1954. 21.janvāris). Kotru reizi pi biļešu kases. Pa Staļina ceļu, 8 (1029), 3.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv. Nr. 15033.

Māksla un vara totalitārajos režīmos un autoritārismā. Skatīts 31.07.2014 http://www.rvvg.lv/dati/macibas/kulturas.

Pēc četrim godim (1954. 1.janvāris). Lelajā jaunceltnē. Pa Staļina ceļu, 1 (1022), 2.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv. Nr. 15033.

Satureiga lekcija. (1956. 4.oktobris). Pa Staļina ceļu, 117 (1438), 3.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv.Nr. 15027.

Smolicka, J. (2014). Teātra rudens jaunajā namā. Rēzeknes vēstnesis. 9.lpp.

Stefanovičš, A. (1956. 6.oktobris). Pōrrunas, lekcijas, kino. Pa Staļina ceļu, 118 (1439), 4.lpp. Latgales Kultūrvēstures muzeja krājums, inv.Nr. 15027.

Zvirgzdiņš, A. (2008). Arhitektūra kā māksla I. Skatīts 31.07.2014. http://www.a4d.lv/lv/raksti/arhitektura_ka_maksla_ii/.

Ахмадуллина, Д.Д. Своеобразие архитектуры неоклассицизма в городе Магнитогорске. Skatīts 31.07.2014. http://archvuz.ru/2005_2/42.

Хмельницкий Д. Сталин и архитектура. Skatīts 31.07.2014 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/hmeln_starh.php.

Флирль, Б. (2006). Предисловие к немецкому изданию. In Дмитрий Хмельницкий Архитектура Сталина. Психология и стиль. М.: Прогресс Традиция.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Apele, D., & Irbīte, A. (2015). The Culture House of Rezekne City National Societies – a Sample of Stalin’s Architecture in Latvia. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 351-360. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.429