The Impact of Intangible Factors on the Employees of Educational Institutions

Authors

  • Ramūnas Vanagas Mykolas Romeris University
  • Audronė Urmanavičienė

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.448

Keywords:

educators, employee motivation, motivation, organisation

Abstract

The goal of this article is to explore the motivation and the factors for the motivation, to discuss the impact of intangible factors for the motivation of educational staff (teachers) for their work efficiency. In order to achieve these goals we have set the following tasks: to define the concept of motivation by analysing scientific literature; and to establish the determinant factors for the motivation of teachers. Motivation is a complex phenomenon, related to the promotion of behaviour, actions and efficient activities. Motivation of teachers is a part of the general strategy of a school, which is influenced by the headmaster, the administration of the school, the attitude of the staff and the created conditions for a teacher to work successfully and to apply innovative methods in their work and to feel responsible for the development of personality.

 

References

Adams, J. (2007). Managing people in organisations: contemporary theory and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Atkinson, J. N., Feather, N. T. (1996). A theorie of achievement motivation. New York: Wiley.

Armstrong, M. A. (2006). Handbook of human resource management practice. London: Philadelphia (Pa.).

Baršauskienė, V., Almonaitienė, J., Lekavičienė, R., Antinienė, D. (2010). Žmonių santykiai organizacijose. Kaunas: Technologija.

Barkauskaitė, M. (2001) Mokytojų kvalifikacijos kėlimas– nuolatinio mokymosi pagrindas. Pedagogika. Vilnius:VPU.

Byham, W. C., Cox J. (2007). Įgalinimo žaibas – kaip pagerinti kokybę, kaip padidinti našumą ir darbuotojų pasitenkinimą.Vilnius: Rgrupė.

Blaskova, M., Gražulis, V. (2009). Motivation of human potential: theory and practice. Vilnius:Mykolas Romeris University.

Bowditch, J.L., Buono, A.F. (2005).Primer on Organizational Bahavior. New York: John Wiley & Sons.

Carolyn, C. (2004). What Motivates Staff?//Family Practice Management, Downloaded from:http://www.aafp.org/fpm/2004/1100/p54.html.access (2015.01.03).

Diržytė, A., Patapas, A., Mikelionytė, R. (2010).Viešojo ir privačiojo sektorių vadovų darbo motyvacijos ypatumai. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius:Mykolo Romerio universitetas.

Felser, G. (2006).Motyvacijosbūdai: asmens sėkmę lemiantys faktoriai, praktinis psichologijos panaudojimas. Vilnius: Alma littera.

Franken R.E.(2002). Human motivation. Belmont: Wadsworth//Thomson Learning.

Gražulis, V. (2005). Motyvacijos pasaulis– jo supratimo keliai ir klystkeliai. Vilnius: Ciklonas.

Gražulis, V. ir kt. (2012). Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Greenhaus, J. H., Callanan, G. A. ir kt. (2010).Career management. USA: Sage Publications.

Hammill, G. (2005). Mixing and Managing Four Generations of Employees // Magazine Online: Downloaded from:http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm, access (2014.12.05).

Herzberg, F. I. (1968).One More Time, How Do You Motivate Workers. Harvard Business Revie.

Higgins, E. T. (2000). Social cognition: Learning about what matters in the social world. European Journal of Social Psychology, 30, 3-39.

Houston, D.J. (2000). Public – Service motivation: A Multivariate test. Journal of Public Administration Research and Theory. Downloaded from: http://jpart.oxfordjournals.org/content/10/4/713.full.pdf+html. access (2014.12.20).

Jadzauskaitė, V. (2004) Darbuotojų motyvacija: kaip palengvinti pavaldinių kelionę akmenuotu keliu. Vadovo pasaulis Nr. 4.

Kjeldsen, A. M. (2012). Dynamics of Public service motivation. Department of Political Science and Government. PhD Dissertation. Denmark: Aarhus University.

Luthans, F. (1998).Organizational behavior. Boston:IrwinMcGraw-Hill.

Marcinkevičiūtė, L.(2010). Darbuotojų motyvavimo modeliai: teoriniai ir praktiniai aspektai. Akademija, Kauno r.: Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras.

Maslow, A.H. (1943).A theory of human motivation .Psychological Review.

Re‘em, Y. (2011). Motivating public sector employees: an application-oriented analysis of posibilities and pactical tools. Working papers. Hertie school of governance. Downloaded from:http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Downloads/working_papers/60.pdf. access (2014.12.15).

Rowley, J. (1996). Motivation and academic staff in higher education. Quality Assurance in Education. Downloaded from: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09684889610125814.

Šavareikienė, D. (2008). Motyvacija vadybos procese. Šiaulių universitetas.

Žaptorius, J. (2007). Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla.

Downloads

Published

2015-05-17