Motivating Factors for Teachers: Case Study Analysis

Authors

  • Ramūnas Vanagas Mykolas Romeris University (LT)
  • Janina Čižikienė MykolasRomeris University, Institute of Management (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.449

Keywords:

motivation, motivation factors, organizational activities, teachers’ motivation

Abstract

The article analyses the problem of teachers‘ motivation. The continuous change in the teaching process alters the comprehension and principles of teaching substance. Every education organization is unique, having its own culture. Therefore, only the employees‘ ability to  work creatively and innovatively influences the successful work of a school. The requirements of education reform motivate the teachers‘ and leaders‘ creativity and initiatives. However, only by solving the means of motivation correctly the teachers will be purposefully involved into the processes of school activity. The applied methods of analysis were analysis of scientific literature and documents, expert interview, analysis and interpretation of the research results. The article presents an overview of scientific literature. In addition, the results of the research may be applied in improving the school activity, motivating teachers for more effective work by considering the satisfaction of employees‘ needs. The research revealed the essential factors influencing teachers‘ motivation in schools.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. London: Philadelphia.

Atkinson, J. N., Feather, N. T. (1996). A theorie of achievement motivation. NewYork, Wiley.

Aužbikavičienė, J. (2010). Pedagogų motyvacijos tobulinti kvalifikaciją skatinimas mokyklų vadovų patirties analizė. Šiauliai.

Barkauskaitė, M. (2001).Mokytojų kvalifikacijos kėlimas –nuolatinio mokymosi pagrindas. Pedagogika: mokslo darbai, 52 p. 63–67.

Baršauskienė, V., Almonaitienė, J., Lekavičienė, R., Antinienė, D. (2010). Žmonių santykiai organizacijose. Kaunas: Technologija.

Blaskova, M., Gražulis, V. (2009). Motivation of human potential: theory and practice. Vilnius, Mykolas Romeris University.

Bowditch, J.L., Buono, A.F. (2001).A Primer on Organizational Bahavior. New York: Wiley.

Bučiūnienė, I. (1996). Personalo motyvavimas. Kaunas, Technologija.

Carolyn, C. (2004). What Motivates Staff? Family Practice Management. Downloaded from: http://www.aafp.org/fpm/2004/1100/p54.html. access (2015. 01. 03).

Coursey, D., Perry, J.L., Brudney,J., Littlepage, L. (2008). Psychometric verification of Perry’s public service motivation instrument: Results for volunteer exemplars. Review of Public Personnel Administration, 28(1), p. 79-90.

Diržytė, A., Patapas, A., Mikelionytė, R. (2010). Viešojo ir privačiojo sektorių vadovų darbo motyvacijos ypatumai. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Felser, G. (2006). Motyvacijos būdai: asmens sėkmę lemiantys faktoriai, praktinis psichologijos panaudojimas. Vilnius: Alma littera.

Franken, R.E. (2002). Human motivation. Belmont: Wadsworth//Thomson Learning.

Gražulis, V. (2005). Motyvacijos pasaulis – jo supratimo keliai ir klystkeliai. Vilnius: Ciklonas.

Gražulis, V., Valickas, A., Dačiulytė, R., Sudnickas, T. (2012). Darbuotojas organizacijos koordinačių sistemoje: žmogiškojo potencialo vystymo perspektyvos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Greenhaus, J. H., Callanan, G. A. (2010). Career management. SAGE Publications. Downloaded from: http://www.sagepub.com/greenhaus4e/study/chapters.htm.access (2015. 01. 15).

Herzberg, F. (1987). One More Time: how do you motivate employees? Harward Business Review 87. No. 5. 1987.

Higgins, E.T. & Kruglanski, A.W. (Eds.). (2000). Motivational science: social and personality perspectives. Philadelphia: Psychology Press.

Houston, D.J. (2000). Public – Service motivation: A Multivariate test. Journal of Public Administration Research and Theoryp. 713-727.

Jadzauskaitė, V. (2004). Darbuotojų motyvacija: kaip palengvinti pavaldinių kelionę akmenuotu keliu . Vadovo pasaulis. Nr. 4.

Kjeldsen, A. M. (2012). Dynamics of Public service motivation. Department of Political Science and Government. PhD Dissertation. Denmark: Aarhus University.

Lileikienė, T. (2008). Pedagoginių kompetencijų plėtra Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose.Downloaded from:https://ojs.kauko.lt/index.php/ssktpd/article/viewFile/66/60accesse (2014.11.26).

Lithuanian department of statistics. Downloaded from:http://www.stat.gov.lt .

Marcinkevičiūtė L. (2010). Darbuotojų motyvavimo modeliai: teoriniai ir praktiniai aspektai. Akademija, Kauno r.: Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras.

Maslow, A.H .(1943). A theory of human motivation. Psychological Review.

Matuzienė, I., Tijūnaitienė, R., Petukienė, E. (2004). Darbo motyvacijos problematikos analizė žurnale „Vadovo pasaulis“. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos p. 184-189.

Mullins, L.J. (2004). Management and organisational behaviour. Harlow: Prentice-Hall.

Nutt P.C. (1999). Public – Private Differences and the Assessment of Alternatives for Decision Making. Journal of Public Administration Research and Theory. vol. 9, p.305-349.

Pakalkaitė, L. (2006). Emocinis įsipareigojimas. Vadovo pasaulis.

Palidauskaitė, J. (2007). Motyvacijos unikalumas valstybės tarnyboje. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 19, p. 33-44 .

Palidauskaitė, J. ( 2008). Valstybės tarnautojų motyvavimas: lyginamasis aspektas. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 25, p. 7-17.

Re‘em, Y. (2011). Motivating public sector employees: an application-oriented analysis of posibilities and pactical tools. Working papers. Hertie school of governance. Downloaded from: http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Downloads/working_papers/60.pdf.

Access (2014. 10.11).

Redman, T., Wilkinson, A. (2009). Contemporary human resource management text and cases. Financial times Prentice Hall. Harlow, England.

Rodzevičiūtė, E. (2007).Pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacija ir jos kaita studijų metu. Vilnius: VPU.

Sims, S.J., Sims, R.R. (2007). Human resource management - Contemporary Issues, Challenges, and Opportunities. United States: Information Age Publishing.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainė: Mokytojų skaičiaus kitimas Lietuvos mokyklose. Downloaded from http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp.access(2015.01.04).

Užkurėlienė, J. (2006). Kaip motyvuoti personalą krizės sąlygomis? Vadovo pasaulis. Nr. 11

Taylor, F. W. (2005). Moksliniai valdymo principai. Vilnius: Eugrimas.

Tosi, H.L, Mero, N.P.(2003). The Fundamentals of Organizational Behaviour What Managers Need to Know. Blackwell publishing.

Žaptorius, J.(2007). Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: LMA .T.18. Nr.4.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Vanagas, R., & Čižikienė, J. (2015). Motivating Factors for Teachers: Case Study Analysis. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 245-254. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.449