Factors Affecting Socialization from the Perspective of the Study of a School Child

Authors

  • Elżbieta Napora Jan Długosz University in Częstochowa (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.463

Keywords:

peer group, socio-demographic factors

Abstract

The aim was to observe factors which favour or hinder socialization of a child age 11-13. 192 pupils from 10 Polish schools were researched, with the use of a classical sociometric J. Moreno test. The results revealed that the analyzed factors: sex and age of a child as well as structure and material status of a family, number of siblings and place of living do not have a clear influence on the socialization of a school-aged child.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychologiczne uwarunkowania. Wrocław: Publishing House: Wrocław University.

Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Brzeziński, J. (1980). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cudak, H. (2013). Ubóstwo ekonomiczne rodziny jako ważny paradygmat dysfunkcji środowiska rodzinnego, Pedagogika Rodziny, 3, 7-17.

Dodge, K.A., Lansford, J.E., Burks, V.S., Bates, J.E., Pettit, G.S., Fontaine, R., Price, J.M. (2003). Peer rejection and social information – processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child Development 74(2), 374-393.

Falkowska, E., Telusiewicz-Pacak, A. (2013). Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. PKN Unicef. Warszawa 2013

Ekiert-Grabowska, D. (1982). Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa: WSiP.

Harwas-Napierała B. & Trempała J. (2006). (Red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

Paw, D. (2015). Interakcje a pozycja społeczna dziecka w grupie rówieśniczej. Obtained from: www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9373 (access 26.01.2015)

Kozerska, A. (2010). The Opinions - of Extra Mural Students about the Factors which Hinder the Study. The New Educational Review, 1, 78 - 89.

Kwak, A. (2008-2009). Młodzież a rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny. XIX Rodzina i młodzież. Teoria i badania.

Napora, E. (2015, in print). Poverty of a family from provincial Poland and attractiveness of a school child among peers. Journal of Educational Sciences.

Napora, E., Garbiec, P. (2014). Cechy rodziny i dziecka a jego popularność wśród rówieśników. Badania uczniów ze szkół w prowincjonalnej Polsce. Wychowanie na co Dzień, 4.

Napora, E., Pękala, B. (2014). Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśników. Polskie Forum Psychologiczne, 19(2), 391-406.

Niebrzydowski, L. (1976). O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa: IW NK

Sendyk, M. (2001). Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 2, 56-67.

Sikorski, W. (2000). Struktura cech osobowości uczniów akceptowanych i odrzucanych w klasie szkolnej. Opieka–Wychowanie–Terapia, 3, 8-13.

Schaffer, R.H. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Published

2015-05-17

How to Cite

Napora, E. (2015). Factors Affecting Socialization from the Perspective of the Study of a School Child. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 135-143. https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.463