(In-)Visible Living Space as the Educational Space Dreams-Self-Narration in Biographies of Elderly People

Authors

  • Malgorzata Piasecka Jan Dlugosz University in Czestochowa (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.499

Keywords:

biography, education, (in-)visible living space, dreams-self-narration, third age

Abstract

The objective of the paper is providing an answer to the question about educational and causative dimensions of dreams-self-narrations in biography of senior individuals. In the theoretical part, the authoress focuses on analyses concerning respectively: (in-)visible living space, trajectory of individual biographies and characteristics of dreams as self-narrations in structuring one’s own biography. In the methodological part, the authoress presents the assumptions of a research project based on the biographical method by applying narrative interviews. In the empirical part, results of vertical and horizontal analyses are presented in the form of the worked out biographical profiles in the context of highlighted areas of study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barthes, R. (1968). Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Pamiętnik Literacki, 4, 325-425

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar

Berger P. , Luckmann T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN

Bron, A. (2000). Floating as an Analytical Category in the Narratives of Polish Immigrantsto Sweden. In: Szwejkowska –Olsson E., Bron A. (Eds.) Allvarig debatt och rolig lek.En festskrift tillagnad A. Nils Uggla. Szwecja: Uppsala University

Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas

Buliński, T. (2002). Człowiek do zrobienia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Burszta, W., Kuligowski W. (1998) Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka

Burszta, W. (2008). Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa: PIW

Burzyńska, A., Markowski, M. (2006). Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak

Cocklin, B. (1996). Applying Qualitative Research to Adult Education: Reflections upon Analytic Processes. Studies in the Education of Adults. Vol.28,1

Covey, S. (1998). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Rebis

Czapiński, J. (2005) Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN

Demetrio, D.(2009) Pedagogika pamięci, Łódź: Wyd. AHE

Domecka, M. (2005),Konstrukcja kariery, konstrukcja biografii, konstrukcja siebie. Narracje autobiograficzne ludzi biznesu. In: Konecki K., Kasperczyk A. (Eds.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego., (pp. 138-149). Łódź: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Dziuban, Z. (2012). Oikofobia jako doświadczenie kulturowe. Kultura i historia, 2

Foucault, M. (2000) . Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik

Golonka, J. (2011). Uczenie się z biografii – indywidualna koncepcja wykorzystania wywiau biograficznego. In: Dubas E., Świtalski W. (Eds.) Uczenie się z (własnej) biografii.,(pp. 163-182). Łódź: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

Hałas, E. (1991). Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego. KUL, Lublin: KUL

Heidegger, M. (2002). Odczyty i rozprawy. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński

Janion, M. (1996). Czy będziesz widział, co przeżyłeś, Warszawa: Sic!

Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning, Volume 1, London: Routledge

Kędzierska, H. (2012). Między powołaniem a strategią maksymalizacji zysków-przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela. In: Gołębniak D.B., Kwiatkowska H. (Eds.) Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie (pp. 15-42). Wrocław: Wyd. Naukowe DSW

Kubinowski, D. (2011.) Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, Metodyka, Ewaluacja. Lublin: Wyd. Uniwersytetu UMCS

Kundrea, M. (1991). Sztuka powieści. Warszawa: PIW

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana

Lani-Bayle, M. (2014). Le temps des histoires. Vie sociale et traitements, 1, 19-25

Ligus, R. (2009). Biograficzna tożsamość nauczycieli. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW

Łukaszewicz, R. (2012). Inna edukacja. Biografia drogi. Wrocław:WIE

Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

Maruszewski, T. (2005), Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: GWP

Mendel, M. (2006). Pedagogika miejsca. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW

Nowak -Dziemianowicz, M. (2011). Narracja – Tożsamość – Wychowanie. Perspektywa przejścia i zmiany. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3 (55), 37-53

Pilch, T. (2004). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa; Wydawnictwo Żak

Popper, K. (1997).W poszukiwaniu lepszego świata. Warszawa: Książka i Wiedza

Semków, J. (2000). Wielość wymiarów przestrzeni życiowej ludzi w III wieku. In: Dzięgielewska M ( Eds.) Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych. (pp. 27-34). Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Schütze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne, 1, 11-50

Siarkiewicz, E. (2010) Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych. In: Olejarz M. (Eds.) Dyskursy młodych andragogów. (pp. 265- 285). Zielona Góra:Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Słowik, A. (2012). Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania zawieszenia ( floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego. Studia Poradoznawcze , 2, 48-68

Sroczyński, W. (2006). Środowisko niewidzialne w andragogice. Kultura i edukacja,1, 74-89

Szlachcicowa, I. (2005). Tożsamość biograficzna jako strategia życia –ciągłość czy zmiana. In: Hałas, E., Konecki K. (Eds.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. (pp. 268-290 ). Warszawa: Wyd. Naukowe scholar

Trzebiński J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP

Vattimo, G. (2011). Poza interpretacją. Kraków: Universitas

Zimbardo P. (2002) Psychologia i życie, Warszawa: PWN

Downloads

Published

2015-05-18

How to Cite

Piasecka, M. (2015). (In-)Visible Living Space as the Educational Space Dreams-Self-Narration in Biographies of Elderly People. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 148-164. https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.499