CHILD’S READINESS FOR SCHOOL AS PRIORITY SUBJECT DETERMINANT

Authors

  • Tetiana Pantiuk Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (UA)
  • Olena Nevmerzhytska Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (UA)
  • Svitlana Ivakh Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (UA)
  • Lesia Perkhun Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (UA)
  • Maria Yarushak Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol3.5052

Keywords:

preschooler, child’s readiness for school, child’s preparation for school, school maturity, preschool education, family, school

Abstract

The article deals with the issue of a child’s readiness for school as an important personal determinant and a holistic system of child’s individual characteristics. The child’s readiness for school has been considered in the research holistically. It involves the development of motivational and cognitive activity, the level of formation of communication mechanisms, analytic-synthetic and volitional activities. Complex characteristics of physiological, mental, motivational and intellectual components of the preschooler’s readiness for school have been taken into account. The objective of the article consists in analyzing the child’s readiness for organized schooling as an important subjective determinant and justification of the cause-and-effect relationship between preschooler readiness for school and family education. Certain criteria for the six-year-old children’s psychophysiological readiness for school in the process of conducting a comprehensive study have been considered. They are as follows: the health group (first or second); the level of physical and motor development in relation to age and sex norms; sensorimotor properties and skills; intellectual development, social maturity. In order to diagnose the child’s readiness for school the following methods have been used in the research: an experimental conversation to identify a preschooler’s internal position (by T. Nezhnova); school readiness assessment (by Kern’s-Yerasek test); the technique of “Graphic Dictation” (by D. Elkonin); the test “Preservation of Quantity” (by J. Piaget); Philippine test etc. Based on the study of parents' involvement in the process of preparing children for school, the conditionality of the child's level of readiness is substantiated by the system of factors, certain conditions of the family in which she was brought up.The study proves that the child’s successful transition from pre-school to school is possible on condition that the child has developed appropriate physical, social and mental skills ensuring his/her readiness for school. The integrity of the process of the child’s preparation for school and the development of the above mentioned components are the key to the child’s further progress and socialization at school.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cherepania, N. (2006). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy pidhotovky ditei do shkoly : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk. Odesa.

Fedorovych, L. (2003). Pidhotovka ditei do shkoly v umovakh navchalno-vykhovnoho kompleksu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. ped. nauk. Kryvyi Rih.

Filipinskyj test. (2003). In (sost. Maksymenko, S., Maksymenko, K., & Glavnyk, O.). Gotovnist dytyny do navchannya (10). Kyyiv: Mikros-SVS.

Frankl, V. (1990) Chelovek v poiskah smysla: sbornik / per. s angl. i nem. D.A. Leont'eva, M.P. Papusha, E.V. Jejdmana. Moskva: Progress.

Elkonyn, D. (2010). Nekotorye voprosy diagnostyky psyxycheskogo razvitiya detej: diagnostika uchebnoj deyatelnosti i intellektualnogo razvytiya detej. M.: Pedagogyka, yzdanye 2-estereotypnoe.

Gavrysh, N., Bryezhnyeva, O., Kindrat, I., & Rejpolska, O. (2015). Rozumne vyxovannya suchasnyx doshkilnyat : metodychnyj posibnyk. Kyyiv : Slovo.

Gynzburg, M. (1988). Razvytye motyvov uchenyya u detej 6-7 let. Moskva: Pedagogyka.

Havrysh, N. (2002). Rozvytok movlennyevotvorchoyi diyalnosti v doshkilnomu dytynstvi: dys. d-ra ped. nauk. Kyyiv: Nacionalnyj pedahohichnyj universytet imeni M.P.Drahomanova.

Havrysh, N. (2006). Dity i sotsium: osoblyvosti sotsializatsii ditei doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku. Luhansk : Alma-Mater.

Jyrasek, Ya. (1978). Dyagnostyka shkolnoj zrelosty. Dyagnostyka psyxycheskogo razvytyya. Praga.

Kosenko, Yu. (2016). Suchasni pohliady na problemu nastupnosti doshkilnoi i pochatkovoi osvity. Aktualni problemy nauky ta osvity : zb. nauk.-prakt. konf. vykladachiv MDU. Mariupol : MDU.

Krutii, K. (2009). Osvitnii prostir doshkilnoho navchalnoho zakladu : u 2-kh ch. Zaporizhzhia : TOV «LIPS» LTD.

Marzec, B. & Borda, M. (2016). Partnerska współpraca przedszkola z rodzicami w wynikach ewaluacji zewnętrznej. Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. Kraków, T.V.

Nezhnova, T. (1988) Dynamika «vnutrennej pozycyy» pry perexode ot doshkolnogo k mladshemu shkolnomu vozrastu. Vesti Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psyxologiya, 1.

Niesel, R. & Griebel, W. (2017). Transitionen zwischen Familie, KiTa und Schule. Zur Bewältigung von Übergängen zwischen Familie und Bildungseinrichtungen und zwischen den Bildungseinrichtungen.

Pavelkiv, D. & Tsigipalo, O. (2013) Psyxodiagnostychnyj instrumentarij v umovax doshkilnogo zakladu: navch. posib. Kyiv : Centr uchbovoyi literatury.

Pantiuk, T. (2014). Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti dytyny do shkilnoho navchannia. Zbiór raportów naukowych «Wspoółczesne tendencje w nauce i edukacji», 15–18.

Pantiuk, T. (2016). Pidhotovka ditei do shkoly v Ukraini : suspilno-pedahohichnyi kontekst. Drohobych : Red.-vyd. viddil DDPU im. I. Franka.

Pantiuk, T. & Ivakh, S. (2011). Metodyka spivpratsi doshkilnykh zakladiv z rodynamy. Drohobych: Red.-vyd. viddil DDPU im. I. Franka.

Piaget, J. (1969). Izbrannye psihologicheskie trudy. M.: Prosveshhenie.

Rodzhers, K., & Frejberg, D. (2002). Svoboda uchit'sja. Moskva : Smysl.

Skotnyj, V. (2004). Filosofiya osvity: ekzystenciya irracionalnogo v racionalnomu. Drogobych: Vymir.

Downloads

Published

2020-05-20

How to Cite

Pantiuk, T., Nevmerzhytska, O., Ivakh, S., Perkhun, L., & Yarushak, M. (2020). CHILD’S READINESS FOR SCHOOL AS PRIORITY SUBJECT DETERMINANT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 710-720. https://doi.org/10.17770/sie2020vol3.5052