DETERMINANTS OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES

Authors

  • Remigijus Bubnys Siauliai University
  • Eglė Milašiūtė Siauliai University

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2020vol5.5065

Keywords:

motivation, professional motivation, people with disabilities, social work, social workers

Abstract

The main precondition for good care of people with disabilities is not only social workers’ knowledge of pedagogical, psychological or social work but also their own personal qualities, values, attitudes, empathy and psychological resilience in difficult situations. Professional motivation encompasses employees’ motives and needs guiding them to purposefully certain personal and organisational goals. Motivation is the basis and the cause of the professional activity, which is related to the satisfaction of the employee's needs and which may be conditioned by the employee's experience. Problems of the research: What are the intrinsic and extrinsic factors of social worker’s motivation to work? The aim is to analyse the motivation factors of professional activities of social workers working with people with disabilities. Research methods: 1) A semi-structured interview for data collection; 2) A qualitative content analysis based on the content of the analysed text. Sample. The survey involved 12 social workers from Lithuania who work with with people having disabilities. The results disclose intrinsic and extrinsic factors of social workers’ professional motivation in Lithuania. Extrinsic factors that stimulate social workers are not the main source of motivation for work. Social workers point out that the main factors driving employees to work are the pay, working conditions and work environment, well-being in the work environment, positive feedback from the manager, co-workers’ support and trust, client appreciation, manager praise. Intrinsic factors promoting social workers' professional activities are self-realization, opportunities for improvement, clients’ well-being, training in supervision, qualification improvement.

 

Author Biographies

  • Remigijus Bubnys, Siauliai University
    Institute of Education, PhD, professor
  • Eglė Milašiūtė, Siauliai University
    Master study

References

Adomaitytė, G., Girdvainytė, V., & Martinkienė, J. (2016). Motyvacijos metodai šiuolaikinėse įmonėse. Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos, 32-40.

Čapienė, A. & Merkienė, R. (2014). Studentų motyvavimo veiksniai ir priemonės, užtikrinančios aktyvų dalyvavimą verslumo ugdymo praktikoje. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 36(2), 224-254.

Diržytė, A., Bandzevičienė, R., & Dauderys V. (2010). Dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinės darnos, gyvenimo kokybės ir streso įveikos ypatumai. Socialinių mokslų studijos, 4(8), 7-20.

Galambos, C.M. (2004). Social Work Practice with People with Disabilities: Are We Doing Enough? Health & Social Work, 29(3), 163-165.

Huxley, P., Evans, S., Gately, C., Webber, M., Mears, A., Pajak, S., Kendall, T., Medina, J., & Katona, C. (2005). Stress and Pressure in Mental Health Social Work: The Worker Speaks. British Journal of Social Work, 35(7), 1063-1079.

Juodaitytė, A. & Jablonskienė, Z. (2013). Personalo motyvacijos ir lojalumo ir skatinimo organizacijai psichosocialiniai veiksniai. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 12(12), 87-96.

Kavaliauskienė, V. & Nikolajenko, E. (2017). Nuostatos kaip socialinio darbuotojo profesinės veiklos motyvaciją skatinantis veiksnys. Tiltai, 2, 41-52.

Kim, H. & Stoner, M. (2008). Burnout and Turnover Intention Among Social Workers: Effects of Role Stress, Job Autonomy, and Social Support. Administration in Social Work, 32(3), 5-25.

Klokmanienė, D. & Klokmanienė, L. (2014). Suaugę socialinės rizikos žmonės. Socialinis darbas. Panevėžys: Panevėžio kolegija

Kreivinienė, B. & Vaičiulienė, J. (2012). Asmenų, turinčių negalią, gyvenimo kokybė: subjektyvus požiūris. Tiltai, 2, 133-142.

Lepeškienė, V. & Žuromskaja, J. (2012). Socialinio darbo studentų savo asmenybės savybių vertinimas ir jų sąsajos su pasirinkimo studijuoti socialinį darbą motyvais ir ketinimu jį dirbti. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 6, 33-44.

Lipinskienė, D. (2012). Motyvuojanti atlygio sistema. Kaunas: Technologija.

Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). Social Work, Stress and Burnout: A Review. Journal of Mental Health, 11(3), 255-265.

Morkevičiūtė, M., Endriulaitienė, A., & Jočienė, E. (2018). Darbo motyvacija: priklausomybės nuo darbo prevencijos priemonė ar rizikos veiksnys? Visuomenės sveikata, 2(81), 32-39.

Ožeraitienė, V., Gaigalaitienė, V., & Arnatkevič, J. (2014). Profesinės veiklos vidinės motyvacijos ir pasitenkinimo darbu charakteristikų tyrimas. Medicinos teorija ir praktika, 20(4), 292-298.

Petružytė, D. (2013). Kliento savirealizacija kaip socialinio darbo tikslas: pagalbos teikimo organizavimo galimybės, Tiltai, 14(65), 139-159.

Richard, L., Beaulaurier, D., Samuel H., & Taylor, DSW. (2001). Social Work Practice with People with Disabilities in the Era of Disability Rights. Social Work in Health Care, 32(4), 67-92.

Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T. et al. (2018). Saturation in Qualitative Research: Exploring its Conceptualization and Operationalization. Quality & Quantity, 52, 1893-1907.

Šinkūnienė, J.R. & Katkonienė, A. (2010). Socialinių darbuotojų profesinės veiklos motyvacijos veiksniai. Socialinis darbas, 9(1), 64-73.

Viningienė, D. (2012). Darbuotojų darbo motyvacijos ir pasitenkinimo darbu sąsajos. Regional Formation and development studies, 1(6), 161-170.

Webb, C. M. & Carpenter, J. (2012), What Can be Done to Promote the Retention of Social Workers? A Systematic Review of Interventions. British Journal of Social Work, 42(7), 1235-1255.

Wilberforce, M., Jacobs, S., Challis, D., Manthorpe, et al. (2014). Revisiting the Causes of Stress in Social Work: Sources of Job Demands, Control and Support in Personalised Adult Social Care. British Journal of Social Work, 44(4), 812-830.

William, A.N. (2010). Employee motivation and performance. Mikkeli: Mikkeli University of Applied Sciences.

Zaviršek, D. (2009). Social Work with Adults with Disabilities: An International Perspective. The British Journal of Social Work, 39(7), 1393-1405.

Žaptorius, J. (2007). Darbuotojų motyvacijos sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija, 105-117.

Žibėnienė, G. & Mikniūtė, A. (2016). Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, požiūris į profesinę riziką. Socialinis darbas, 14(2), 148-161.

Žydžiūnaitė, V., Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai, principai ir metodai. Vilnius: leidykla VAGA

Downloads

Published

2020-05-20