THE LEADERSHIP OF EDUCATION RESEARCHERS IN LITHUANIAN UNIVERSITIES

Authors

  • Dalia Survutaitė Vytautas Magnus University, Education Academy (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6216

Keywords:

university, educational science, researchers, dissertation, leadership

Abstract

The article gives overview and analyses the changes and development of scientific research on educational sciences in Lithuanian universities in the period of 1990–2004. The prepared and successfully defended dissertations show positioning of the research field of educational sciences: the leadership of education researchers is reflected by the diplomas of habilitated doctors and certificates of pedagogical title of professor. The statistical overview and evaluation of doctoral dissertations in the research field of educational sciences (social sciences) in the period of 1990–2004 reveal that training of education researchers occurred both in separate universities and in the networks of universities. The distribution of researchers in Lithuanian higher education is also discussed. The statistical data on habilitated doctors in social sciences and doctoral dissertations in education defended in the period of 1990–2004 illustrate the need to develop researchers of highest qualification in Lithuanian universities. The case study of Lithuanian University of Educational Sciences allows revealing the leadership of education researchers in training of doctoral students.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adomaitienė, J., Zubrickienė, I. (2012). Optimalios andragoginės sąveikos modeliavimas – sinergetinis pagrindimas, Andragogika: mokslo darbai, No. 1 (3).

Anderson, K. D. (2008). Transformational teacher leadership: Decentring the search for transformational leadership. International Journal of Management in Education, No. 2(2).

Barkauskaitė, M. (2008). Pedagogų rengimas: tradicijos ir kaita. Pedagogika: mokslo darbai,

vol. 79.

Barkauskaitė, M., Martišauskienė, E., Česnavičienė, J. (2006). Edukologiniai tyrimai ir dabarties iššūkių kaita. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, No. 11.

Bass, B. M. (2008). The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, & Managerial Applications (4th ed.). New York, NY: Free Press.

Bujokaitė [Ratkevičienė] M. (2013). Mokytojo lyderystės raiška. Mokytojų ugdymas: mokslo darbai, No. 20 (1), 58–75.

Dobrovolskis, B. (2009). Iš ugdymo mokslo raidos istorijos. Acta Paedagogica Vilnensia, No. 22.

EU Commission. (2001). The Concrete Future Objectives of Education Systems, Report from the EU Commission, January.

Gore, J. M. (2017). Reconciling educational research traditions. The Australian Educational Researcher, No. 44, 357–372.

Jackūnas, Ž. (2006). Lietuvos švietimo kaitos linkmės. Vilnius, Institute of Culture, Philosophy and Arts.

Jucevičienė, P. (1997). Ugdymo mokslo raida: nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos. Kaunas, Technologija.

Karčiauskienė, M., Vaitkevičius, J., Bitinas, B., Rajeckas, V. (1993). Ar esama Lietuvoje pedagogikos mokslo? Tiesa, 19 March.

Kelley, J. D. (2011). Teacher's and Teacher Leaders' Perceptions of the Formal Role of Teacher Leadership. Dissertation, Georgia State University.

Lan, Ye. (2020). Life-Practice Educology: A Contemporary Chinese Theory of Education. Brill.

Laurutis, V., Gumuliauskienė A. (2003). Edukologijos mokslas ir pedagogų rengimo kaita Šiaulių universitete. Akademinė edukologija, No. 1.

Leithwood, K., Jantzi, D. (1999). The Effects Of Transformational Leadership On Organizational Conditions And Student Engagement With School. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada, April.

Leithwood, K., Jantzi, D. (2006). Transformational School Leadership for Large-Scale Reform: Effects on Students, Teachers, and Their Classroom Practices, School Effectiveness and School Improvement, No. 17, 201–227.

Leithwood, K., Jantzi, D. (1990). Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. School Effectiveness and School Improvement, No. 7(4).

Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos. (2002). Švietimo gairės. 2003—2012 metai. AB Spauda.

Lithuanian Council of Research (n.d.). Lietuvos mokslo potencialas. The List of Lithuanian Researchers Registered According to the Issued Diplomas of Doctors of Science.

MacBeath, J., Myers, K. (1999). Effective School Leaders. London: Pearson.

Martinez, MC. (2004). Teachers Working Together for School Success. Thousand Oaks: Corwin Press.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. Oxford, England: Harpers.

Mialeret, G. (1985). Introduction to the Educational Science, UNESCO.

Navickaitė, J., Janiūnaitė, B. (2012). Barriers of school principal’s transformational leadership in change process: case study of Lithuanian schools. Socialiniai mokslai, No. 3(77).

Northouse, P. G. (2009). Lyderystė: teorija ir praktika. Kaunas, Poligrafija ir informatika.

Pukelis, K. (1997). Pedagogikos mokslo keliu: profesoriaus Vlado Rajecko buvusių doktorantų mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, Versmė.

Rajeckas, V. (1999). Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Vilnius, Vilnius Pedagogical University.

Rekomendacijos. (2008). Tarpuniversitetinės edukologijos doktorantūros sukūrimas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 181–182.

Rupšienė, L., Skarbalienė, A. (2010). The Characteristics of Teacher Leadership. Tiltai: socialiniai mokslai, No. 4, 67–76.

Santos, J.M., Horta, H. (2018). The research agenda setting of higher education researchers. Higher Education, No. 76, 649–668.

Švietimas. (2001). Education, A360, Vilnius, The Department of Statistics under the Government of the Republic of Lithuania.

Teresevičienė, M. (2012). Tyrimų erdvės išplėtimas ugdant edukologijos mokslininkus. Pedagogika: mokslo darbai, No. 108.

Vaitkevičius, J. (1997). Pedagogikos mokslas Lietuvoje 1956–1996 m. (apgintų disertacijų apžvalga). Educational Reform and Teacher Training: proceedings of the 4th international scientific conference, Vilnius, VPU.

Vaitkevičius, J. (1992). Pedagoginės minties raida Lietuvoje 1940–1990 m., In Mokslas ir

Voverienė, O. (1995). Pedagogikos mokslo būklė Lietuvoje mokslotyrininko žvilgsniu (1953–1992 m.). Mokslas ir Lietuva, 24 May, 7 June.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Survutaitė, D. (2021). THE LEADERSHIP OF EDUCATION RESEARCHERS IN LITHUANIAN UNIVERSITIES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 667-684. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6216