SPECIFICS OF THE FORMING OF THE COMPETENCIES OF THE FUTURE HISTORY TEACHERS

Authors

  • Galyna Starodubets Zhytomyr Ivan Franko State University (UA)
  • Igor Vlasyuk Zhytomyr Ivan Franko State University (UA)
  • Galyna Mishchuk Zhytomyr Ivan Franko State University (UA)
  • Olexandr Buravsky Zhytomyr Ivan Franko State University (UA)
  • Andrii Shevchuk Zhytomyr Ivan Franko State University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6222

Keywords:

competency, research competency, competency-based model of education, educational and methodological practices, higher education modernization, methodology

Abstract

The aim of the article is to define the specifics of formation of future history teachers’ professional competencies. Research competencies are seen among preferential ones, which are to be acquired by higher education applicants of the educational qualification Master in Secondary Education (History). The empirical basis of the research is the results obtained by instructors of the Department during teaching the special courses “History of Stalinism” and “History of New Independent States”. The article highlights methodological techniques and practices, implemented by educationalists in the process of teaching the mentioned special courses, aiming at forming professional competencies of students obtaining Master’s degree.

Using the materials of the laboratory “Studying the Soviet Past of the Stalin’s Era” (audio and video recordings of interviews with women from villages in Zhytomyr Region, who were raised in the conditions of the Stalin’s regime) is the peculiarity of the educational process. The focus of attention is the methodology of organization of students’ work with archive sources, scientific literature and narrative texts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biemans, H., L. Nieuwenhuis, R. Poell, M. Mulder en R.Wesselink (2004). Competence based VET in the Netherlands: backgrounds and pitfalls. Journal for vocational education and training, 56, 4, 523 - 538.

Doklad o soblyudenii prav cheloveka v Uzbekistane za 2019 god. Retrieved from: https://uz.usembassy.gov/ru/2019-country-reports-on-human-rights-practices-uzbekistan-ru/

Fedorov, A., Metelev, S., Solov'ev, A., Shlyakova, E. (2012). Kompetentnostnyj podhod v obrazovatel'nom processe. Omsk: OOO «Omskblankizdat».

Final Draft of the Roma Ministerial Communique. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/19/BFUG_compressed.pdf

Handley, D. (2003). Assessment of competencies in England’s National Vocational Qualification system, in: G. Straka (Ed.), Zertifizierung non-formell und informell erworbener beruflicher Kompetenzen. Münster, New York, München & Berlin, Waxmann), 57-67.

Hutsu, E. (2013). Kohnytyvnyi komponent v strukture professyonalnoi kompetentsyi prepodavatelia vysshei shkoly. Sovremennye problemy nauky i obrazovaniia, 1. Retrieved from: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8501

Kryvchyk, H. (2017). Ocnovni zahalnonaukovi metody doslidzhennia v istorychnykh naukakh. Naukovo-teoretychnyi almanakh «Hrani», 20, 55-61.

Mulder, M., Weigel, T & Collins K. (2006). The concept of competence concept in the development of vocational education and training in selected EU member states. A critical analysis, Journal of Vocational Education and Training, 59, 1, 65-85.

Pometun, O. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii istorychnii osviti. Istoriia v shkolakh Ukrainy, 8, 3–10.

Rauner, F. & Bremer, R. (2004). Die berufspädagogische entschlüsselung beruflicher kompetenzen im konflikt zwischen bildungstheoretischer normierung und praxisaffirmation—bildung im medium beruflicher arbeitsprozesse. Zeitschrift für Pädagogik, 50(2), 149–161.

Starodubets, G. (2020). Metodolohichni osoblyvosti vyvchennia istorii stalinizmu v konteksti formuvannia matrytsi istorychnoi pamiati. Istorychni i politolohichni doslidzhennia. Naukovyi zhurnal, 2(67), 57-63.

Strategii i programmyi Respubliki Kazahstan (2019). Ofitsialnyiy sayt Prezidenta Respubliki Kazahstan. Retrieved from: https://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs

Stsiborskyi, M. (1942). Stalinizm. Praha, 1947. Retrieved from: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/11765/file.pdf

Zablotska, O. (2008). Kompetentnisnyi pidkhid yak osvitnia innovatsiia: porivnialnyi analiz. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 40, 63-68.

Zapysano 27.12.2017 r. v s. Yosypivka Starokonstiantynivskoho raionu Khmelnytskoi oblasti vid Vasyliuk Marii, 1931 r.n.

Zapysano 30.12.2017 r. v s. Sadky Zhytomyrskoho raionu vid Hryshenchuk Halyny, 1938 r.n.

Zotova, T. (2010). Osobennosti formirovaniia professionalnykh kompetentsyi u studentov-istorykov pedahohicheskikh vuzov. Mir nauki, kultury, obrazovanyia, 20, 79-181

Zubanova, S. (2010). Kommunikativnaya kompetentsiya v formirovanii professionalnoy kulturyi studentov gumanitarnogo profilya. Problemyi filologii: yazyik i literatura, 2, 109–114.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Starodubets, G., Vlasyuk, I., Mishchuk, G., Buravsky, O., & Shevchuk, A. (2021). SPECIFICS OF THE FORMING OF THE COMPETENCIES OF THE FUTURE HISTORY TEACHERS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 656-666. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6222