ORIENTAL CALLIGRAPHY IN ART PEDAGOGY

Authors

  • Kateryna Zhukova H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (UA)
  • Nataliia Rudaya H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (UA)
  • Oksana Ozerska H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (UA)
  • Stanislav Naumenko H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (UA)
  • Olena Zub National Academy of National Guard of Ukraine (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6229

Keywords:

art calligraphy, art pedagogy, Chinese calligraphy, education, inclusive education, Japanese calligraphy

Abstract

Nowadays, the art of calligraphy is being revived. Computer typing, has largely replaced handwritten version, however it cannot develop fine motor skills, memory training, and concentration. Thus, a person does not receive a certain training set necessary for the harmonious development of brain activity. In recent years, the direction of "calligraphy therapy" has been developing, which is precisely aimed at filling the missing skills. In modern pedagogy, inclusive education comes to the fore in importance. Methods of working with people with special needs are being developed, including the direction of "art pedagogy", that is, learning through art. And it is precisely oriental (art) calligraphy (Chinese, Japanese), which is a whole philosophy and art that has developed over many centuries, that can fully meet new pedagogical tasks. The article proposes the concept of a new method of inclusive education - "art calligraphy", which can be used as one of the elements of art pedagogy for working with people with special needs.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anisimov, V. (2003) Art-pedagogika kak sistema psihologicheskogo soprovozhdenija obrazovatel'nogo processa. Vestnik OGU, 4. 146-148. Доступно: http://vestnik.osu.ru/2003_4/27.pdf

Funkcii iskusstva v sovremennom obshhestve. Доступно: https://spravochnick.ru/iskusstvo/funkcii_iskusstva_v_sovremennom_obschestve/

HSR, K, Zhu, L, Chao, AA, Chen, HY, ICY, L & Zhang, M. (2014) Calligraphy and meditation for stress reduction: an experimental comparison. Psychol Res Behav Manag.;7, 47–52. DOI: https://doi.org/10.2147/PRBM.S55743

Istorija japonskoj kalligrafii Доступно: http://knch.ru/kallig/yap/0010_hyst.php

Katrenko, M. (2011) Artpedagogika v fizicheskom vospitanii studentov Kant, 3, 172–174.

Kondryc"ka, O. (2009). Formuvannya u studentiv pedahohichnyx universytetiv cinnostej zasobamy artpedahohiky. Kyyiv. 24

Kuznecova, A. (2012) Art-pedagogika kak oblast' primenenija art-terapii. Soc. polytyka y socyolohyya, 2 (80), 150–159.

Lidai shufa lunwen xuan. An Anthology of the Essays on Calligraphy. (1979), Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe.

Ouyang, Zh (2008) Chinese calligraphy (The Culture & Civilization of China). Yale University Press.

Ruden"ka, T. (2012) Art-pedahohika yak innovaciya suchasnoyi profesijno-pedahohichnoyi teoriyi i praktyky. Naukovi zapysky [Nizhyns"koho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholya]. Ser.: Psyxoloho-pedahohichni nauky. № 4, 59-63. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_14

Savluchinskaja, N., & Pavlova, M. (2016) Teorija i metodika primenenija art-pedagogicheskih tehnologij v rabote s det'mi. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 3.Доступно: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24509

Sergeeva, N. (2016) Art-pedagogika i art-terapija: k voprosu o razgranichenii ponjatij. Uchjonye zapiski ZabGU,11, № 2, 69-75. DOI: 10.21209/2308-8788-2016-11-2-69-75

Sergeeva, N. (2009). Osnovy art-pedagogicheskoj dejatel'nosti. Cheboksarы, Chuvash, hos. ped. un-t,

Soroka, O. (2016) Art-pedahohichnyj suprovid molodshyx shkolyariv. Naukovyj visnyk Uzhhorods"koho nacional"noho universytet. Seriya “Pedahohika, social"na robota“, 22, 152-155 Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6189/1/АРТ-ПЕДАГОГІЧНИЙ%20СУПРОВІД%20МОЛОДШИХ%20ШКОЛЯРІВ.pdf

Teoreticheskie osnovy art pedagogiki i art terapii. Доступно: https://studme.org/243413/pedagogika/teoreticheskie_osnovy_artpedagogiki_artterapii

Xu, M., Kao, HS, Zhang, M., Lam, SP, & Wang, W. (2013). Nejronnye jeffekty napisanija kist'ju kitajskih ieroglifov: korkovoe vozbuzhdenie teta-ritma. Dokazatel'naja komplementarnaja i al'ternativnaja medicina 1-11. Доступно: https://ru.forensicsciencetechniciandegree.com/cognitive-neural-effects-brush-writing-chinese-characters-cortical-excitation-theta-rhythm-999648

Zakon Ukraїni pro povnu zagal'nu serednju osvіtu (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Zamelyuk, M., & Milishhuk, S (2018) Art-pedahohika yak zasib rozvytku tvorchoyi uyavy u ditej doshkil’noho viku. Molodyj vchenyj, № 12.1 (64.1), 50-53.

Zhou, B. (2007) An experimental study on the influence of calligraphy exercises on children’s behavior habits. Chinese calligraphy. Studies, 4, 72–80.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Zhukova, K., Rudaya, N., Ozerska, O., Naumenko, S., & Zub, O. (2021). ORIENTAL CALLIGRAPHY IN ART PEDAGOGY. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 205-215. https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6229