HEALTH AND ITS IMPORTANCE IN THE FAMILY CARE, EDUCATIONAL AND SOCIALIZATION PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES IN SZCZECIN

Authors

  • Urszula Kazubowska Univesity of Szczecin (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6249

Keywords:

health, family, care, upbringing and socialization in the family, axiology, psychophysical well-being, health mandala, personal development, self-acceptance, life aim, emotional intelligence

Abstract

Health is in the area of analysis of many sciences, e.g. psychology, sociology, pedagogy or philosophy. Each of them presents health and its specificity in a specific way. The most frequently indicated dimensions of health are: physical, mental (including intellectual and emotional), social, spiritual and transcendent. Contemporary pedagogical concepts of health emphasize that they can be considered as: value, resource (wealth), means, aim, a concept emphasizing the benefits of being healthy. Attention is also paid to the health mandala and the eudaimonic concept of family health. Thanks to these concepts, health is part of family care, educational and socialization processes. Parents, the main implementers of integrated interactions, create, among others, health behaviors, attitudes or lifestyle of their children. The subject of the research was the course of care, educational and socialization processes in professional foster families functioning in the city of Szczecin. The aim of the research was to find out about the specificity of family care, educational and socialization processes. The activities of professional foster families in caring for: children's health, their health attitudes and behaviors as well as health as a value in human life were especially emphasized. The research method was to triangulate the diagnostic survey method with the qualitative dimension of the case study. The technique used for the study was a questionnaire, in-depth qualitative interview and direct observation. The obtained empirical material was subjected to an in-depth quantitative and qualitative analysis with elements of interpretability of the data, however, efforts are being made to make a holistic diagnosis of the family. Axiologization of health attitudes in the surveyed families and making children aware of the need to take care of their own health on the basis of resources at hand are particularly significant for the armory.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Socjologii.

Aleskandrowicz, J. (1972). W poszukiwaniu definicji zdrowia. Studia Filozoficzne, 6, 79-83.

Bakiera, L. (2020). Rodzicielstwo – ujęcie interdycyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bartalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa : PWN.

Borzucka – Sitkiewicz, K. (2010). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków: Impuls.

Demel, M. (1980). Pedagogika zdrowia. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ericson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań : Dom Wydawniczy „Rebis”.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna. Poznań : „Media Rodzina”.

Hancock, T., Perkins F. (1990). The Mandala of Health: A Conceptual Model and Teaching Tool. In J. R. Anderson, J. Kickbusch (Ed.), Health Promotion. A Resource Book (8-10). Copenhagen : World Health Organization.

Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen- Celińska, I., Sęk, H. (2020). Psychologia zdrowia. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Jaczewski, A. (2001). Biomedyczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Janke, A. (2008). Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Kawula, S. (2012). Pedagogika społeczna dziś i jutro. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Kazubowska, U. (2019). Values in the family – the specificity and transfer in the process of forming the identity of the child. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 24th-25th, Rezekne, Rezekene Academy of Technologies, 240-253.

Kazubowska, U. (2020). Problems and chellenges to foster parent in their caring- upbringing-socializing work in foster families. In B. Górnicka, J. Brągiel (Ed.), Parenting and its various faces (37-54). Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kazubowska, U. (2010). Rodzina jako najważniejsza przestrzeń kształtowania się systemu wartości i tożsamości dziecka. In W. Muszyński (Ed.), Wartości w rodzinie. Ciągłość i zmiana (36-50). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.

Keyes, C.L.M., Ryff, C.D., Shmotkin D. (2002). Optimizing well- being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 107-122.

Mazurkiewicz, E. (2003). Diagnostyka w pedagogice społecznej. In T. Pilch, I. Lepalczyk (Ed.), Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie (51-70). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”.

Parsons, T. (1978). Action Theory and the Human Condition. New York: Free Press

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając: ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Radlińska, H. (1951). Egzamin z pedagogiki społecznej. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rostowska, T. (2003). Dojrzałość osobowa jako podstawowe uwarunkowanie ujęcia małżeńskiego i rodzinnego. In J. Janicka, T. Rostowska (Ed.), Psychologia w służbie rodziny (45 -55). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Ryff, C.D. (2017). Eudaimonic well-being, integrality and health. Recent findings and future directions. International Review of Economics, 64, 159 – 178.

Ryff, C.D. (2018). Well – being with soul: Science in pursuit of human potential. Perspectives on Psycholigical Science, 13, 242 -248.

Ryś, M. (1997). Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Ryś, M. (1999). Ku dojrzałości osobowej. In K. Ostrowska, M. Ryś (Ed.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowanków (22-33). Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Ryś, M. (2011). Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2, 6, 65 – 84.

Schütz, A. (2006). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. In A. Jasińska – Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (Ed.), Współczesne teorie socjologiczne (t.2) (137-192). Warszawa: Scholar.

Selingman, M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście. Poznań :Wydawnictwo Media Rodzina.

Słońska, Z., Misiuna, M. (1993). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. Warszawa : Agencja Promo-Lider.

Straus, R. (1999). Medical sociology: a personal fifty year perspective. Journal of Health and Social Behaviour, 40, 110-115.

Syrek, E. (2008). Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tatarkiewicz, W. (1979). O szczęściu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tomaszewski, T. (1975). Człowiek w sytuacji. In T. Tomaszewski (Ed.), Psychologia (17-36). Warszawa: PWN.

Tyszkowa, M. (1988). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa: PWN.

Woynarowska, B. (2017). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Kazubowska, U. (2021). HEALTH AND ITS IMPORTANCE IN THE FAMILY CARE, EDUCATIONAL AND SOCIALIZATION PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES IN SZCZECIN. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 273-291. https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6249