METHODS OF FORMING MATHEMATICAL MOBILITY OF FUTURE ENGINEERS IN HIGHER MATHEMATICS CLASSES

Authors

  • Irina Khomyuk Vinnytsia National Technical University (UA)
  • Svetlana Kyrylashchuk Vinnytsia National Technical University (UA)
  • Victor Khomyuk Vinnytsia National Technical University (UA)
  • Zlata Bondarenkо Vinnytsia National Technical University (UA)
  • Iryna Klieopa Vinnytsia National Technical University (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6250

Keywords:

higher mathematics, competence-oriented tasks, future engineer, mathematical mobility, professional mobility

Abstract

Continuous education today is a major feature of modern society. In order to ensure the competitiveness of future professionals who obtain higher education within the walls of the Institutions of Higher Education, the education process should be aimed at ensuring a high level of professional knowledge as well as the formation of graduates' adaptability to changeable modern production.  Since for a future engineer knowledge of higher mathematics is the basis for solving complex problems of a production nature, it can be argued that they are part of professional mobility. The implementation of technologies for the formation of professional mobility in higher mathematics has made it possible to note that the readiness to change activities can be considered not only in the context of changing professional activity, but also in the process of students’ educational activity. And this, in turn, made it possible to determine the «mathematical mobility».

The purpose of the article is to theoretically substantiate and practically test the methods of forming mathematical mobility of future engineers in higher mathematics classes. The experiment used competency-oriented tasks, test tasks in higher mathematics, built on the basis of Bloom's taxonomy, developed interactive methods for conducting practical classes in the process of studying higher mathematics. The results of the experiment showed the effectiveness of the proposed innovative technologies in the process of fundamental training of future engineers.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bondarenko, Z. V. & Kyrylashhuk, S. A. (2017). Prikladna sprjamovanіst' vikladannja vishhoї matematiki studentam ekonomіchnogo profіlju VNZ. Vіsnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo unіversitetu іmenі Іvana Franka. Pedagogіchnі nauki,4(90), 22-26.

Brandt, S. (1970). Statistical and computational methods in data analysis. New York: American Elsevier Publishing Company, INC/

Klochko, V.І., Bondarenko, Z. V. & Kyrylashhuk, S. A. (2019). Rozvitok matematichnoї komponenti іnzhenerno-profesіjnih zdіbnostej studentіv ZVTO. Zbіrnik naukovih prac' Umans'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Pavla Tichini, 2, 45-61. Dostupno: http://znp.udpu.edu.ua/article/viewFile/168370/168154

Kaplina, S.E. (2008). Konceptual'nye i tehnologicheskie osnovy formirovanija professional'noj mobil'nosti budushhih inzhenerov v processe izuchenija gumanitarnyh disciplin [Tekst]: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08. Cheboksary, 492.

Standart vishhoї osvіti Ukraїni. (2020). Standart vishhoї osvіti Ukraїni pershogo (bakalavrs'kogo) rіvnja stupenja «bakalavr» za galuzzju znan' 12 «Іnformacіjnі tehnologії» specіal'nіstju 122 «Komp’juternі nauki» Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/122-kompyuterni-nauki-bakalavr.pdf

Khomyuk, І.V. (2015). Vvedennja v osvіtnіj prostіr ponjattja «matematichna mobіl'nіst'». Naukovij vіsnik Kremenec'koї oblasnoї gumanіtarno-pedagogіchnoї akademії іm. Tarasa Shevchenka.Serіja: Pedagogіka, 5, 153-160.

Khomyuk І. V. (2017) Gotovnіst' do zmіni dіjal'nostі v kontekstі formuvannja mobіl'nostі majbutnіh іnzhenerіv. Naukovij vіsnik Kremenec'koї oblasnoї gumanіtarno-pedagogіchnoї akademії іm. Tarasa Shevchenka. Serіja: Pedagogіka,7,89-98.

Khomyuk, V.V. & Khomyuk, І.V. (2017). Kompetentnostno-orієntovanі zavdannja jak vazhlivij chinnik formuvannja kognіtivnoї skladovoї matematichnoї kompetentnostі majbutnіh іnzhenerіv. Zbіrnik naukovih prac' «Aktual'nі pitannja prirodnicho-matematichnoї osvіti» Sums'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі, 1(9), 107-114.

Ivanchenko, Ye.A. (2004). Profesiina mobilnist maibutnikh fakhivtsiv. Odesa: SMYL, 120.

Piletska, L.S. (2015) Mobilnist yak neobkhidna umova profesiinoho stanovlennia osobystosti Psykholohiia i osobystist, 2(8), 243-257.

Sushentseva, L. L. (2011). Problema professyonalnoi mobylnosty v kontekste mezhdystsyplynarnoho podkhoda. Teoryia y metodyka professyonalnohoobrazovanyia, 1,7.

Yhoshev, B.M. (2008). Razvytye professyonalnoi mobylnosty spetsyalystov – perspektyvnoe napravlenye deiatelnosty pedahohycheskoho unyversyteta. Nauchno-pedahohycheskyi zhurnal,6, 24.

Zymniaia, Y. A. (2004). Kliuchevыe kompetentsyy kak rezultatyvno - tselevaia osnova kompetentnostnoho podkhoda v obrazovanyy. M.: Vlados, 180.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Khomyuk, I., Kyrylashchuk, S., Khomyuk, V., Bondarenkо Z., & Klieopa, I. (2021). METHODS OF FORMING MATHEMATICAL MOBILITY OF FUTURE ENGINEERS IN HIGHER MATHEMATICS CLASSES. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 270-281. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6250