PROGRESSIVE WAY OF THINKING ABOUT CONTEMPORARY EDUCATION - PERSONAL DISCUSSIONS

Authors

  • Tomasz Prauzner Jan Długosz University in Częstochowa, Department of Pedagogy (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6302

Keywords:

education, didactics, QEEG encephalographic research, effectiveness of education, cognitive processes

Abstract

The article presents personal reflections related to the adaptation of education in terms of current social challenges. Selected teaching postulates will be presented in relation to the current experiences and needs of the education system in the period of pandemic restrictions. The questions included are intended to make the reader reflect and public debate on the innovative changes that await contemporary didactics. In addition, the article will present the elements of own research related to the observation of cognitive activity using QEEG electroencephalographic studies. The analysis of cognitive activity is a key element in the assessment of didactic effectiveness. Due to the wide scope of scientific research, only selected sources of the author's publications will be indicated, in which the topic has been presented in detail.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Huk, T., (2007). Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych. Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katowice.

Krawczyk, J. (2018). Fale mózgowe – na jakich obrotach działa twój mózg? Retrieved from http://zdrowie.gazeta.pl.

Noga, H., Olszewska, D., Ptak, P., Prauzner, T., Migo, P., (2018). Badanie i symulacja oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego na rozwój mikroorganizmów, Przegląd Elektrotechniczny, R 94, Nr 1/2018, 73-76.

Olszewska, D., Prauzner, T., Krupa, P., Ptak, P. (2018). Use of modern information technology in microbiological laboratory, Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference., Volume V, May 25th-26th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 380-389.

Osiński, Z., (2010). Metody, formy i programy kształcenia. W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, E-mentor, nr 2 (34).

Pawłowski, K., (2004). Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Prauzner,T., Ptak, P., (2018). Modelowanie i symulacja działania czujnika indukcyjnego pola magnetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, R 94 Nr 1/2018, 89-92.

Prauzner, T. (2015). Analysis of the results of the pedagogical research and EEG in the aspect of effective modern teaching aids in the technical education. Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference., Volume IV, May 22th-23th 2015, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 480-489.

Prauzner, T. (2016). Interactive computer simulation as a response to contemporary problems of technical education, Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, May 27th - 28th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 579-588.

Prauzner, T. (2017). The effectiveness of school education - featured implications considerations. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference, Volume III, May 26th-27th 2017, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 558-564.

Prauzner, T. (2018). Cognitive mechanisms in the didactics of technical vocational subjects in the light of research on bioelectrical brain activity. Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference, Volume I, May 25th-26th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 454-463.

Prauzner, T., (2020). Innovativeness of didactic practice in the field of current pedagogical knowledge, Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, May 22th -23th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 247-255.

Prauzner, T., Prauzner, M., Prauzner, K., Ptak, P. (2019). Cognitive activity in the respect of qeeg research - presentation of laboratory tests. Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference, Volume V, May 24th-25th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 469-478.

Prauzner, T., Prauzner, K., Ptak, P., Noga, H., Migo, P., Depešová, J., (2020). Wpływ warunków otoczenia na dokładność badań elektroencefalograficznych QEEG (The influence of environmental conditions on the accuracy of QEEG electroencephalography). Przegląd Elektrotechniczny, R. 96, NR 4/2020, 86-89.

Ptak, P., (2015). Application of DasyLab in Teaching Electrical Engineering, Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22nd-23rd, 2015. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 490-499.

Ptak, P., (2016). Application of software packages in research and didactics, Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, May 27th-28th, 2016. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 589-597.

Ptak, P., (2017). Application of computer programmes in research projects and teaching, Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume III, May 26th-27th, 2017. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 565-574.

Ptak, P., (2018). Application of multisim and ltspice software packages to simulate the operation of electronic components as an alternative to measurements of real elements, Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V, May 25th-26th, 2018. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 409-419.

Ptak, P., (2018). Application of the software package ltspice for designing and analysing the operation of electronic systems, Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume V, May 25th-26th, 2018. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 402-408.

Ptak, P., Borowik, L., (2012). Diagnostyka zabezpieczeń antykorozyjnych na potrzeby elektroenergetyki, Przegląd Elektrotechniczny, 2012 nr 09a, 142-145.

Ptak, P., Borowik, L., (2012). Dobór częstotliwości i rodzaju sygnału czujnika indukcyjnego na potrzeby pomiaru grubości wielowarstwowych powłok ochronnych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012 nr 12b, 245-247.

Ptak, P., Prauzner, T. (2019). The use of modern information technology in teaching electronics. Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference., Volume V, May 24th-25th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, 479-487.

Ptak, P., Prauzner, T., Noga, H., Migo, P., Depešova, J., (2020). Wykorzystanie pola magnetycznego do badania stanu powłok ochronnych, (The use of a magnetic field to study the condition of protective coatings). Przegląd Elektrotechniczny, R. 96 NR 2/2020, 114-116.

Sadowski, B., Chmurzyński, J.A. (1989). Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa: PWN.

Thompson, M. (2012). In. M. Thompson (Eds.), Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (The Neurofeedback Book. An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology). Wrocław: Biomed Neurotechnologie.

Wietrzykowski, W. (2010). Biologiczna Sieć Pakietowa. Pobrane z: http://net3plus.awardspace.com.

Zarzecki, L., (2008). Wybrane problemy dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Prauzner, T. (2021). PROGRESSIVE WAY OF THINKING ABOUT CONTEMPORARY EDUCATION - PERSONAL DISCUSSIONS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 502-512. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6302