FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCIES OF LAW STUDENTS

Authors

  • Antonina Bobkova Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol (UA)
  • Serhii Vitvitskyi Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol (UA)
  • Andrii Zakharchenko Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol (UA)
  • Liudmyla Nikolenko Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol (UA)
  • Anastasiia Katrych Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Mariupol (UA)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6484

Keywords:

scientific research competencies, students of legal specialties, methods of scientific knowledge

Abstract

The practical activity of a lawyer involves a comprehensive analysis of various legal situations, the search for optimal ways to resolve them, the use of analogies, generalization, development and substantiation of new legal positions (including based on doctrinal sources), that is, it contains elements of the researcher's work. With this in mind, one of the important components in teaching legal students is the formation of their research competencies. The purpose of this study is to prepare proposals for improving approaches to the formation of scientific research competencies of students of legal specialties. During the research, formal legal, sociological and other methods of scientific knowledge were used. As a result of the study, proposals were substantiated for the formation of scientific research competencies of law students, based on the logic of scientific research in the field of law. These proposals imply consistent training of law students to work with facts of reality, scientific facts, scientific problems and scientific hypotheses, using appropriate methods of scientific knowledge.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kivalova, T., Korotky'j, T., & Pol'ovy'j, M. (2011). Kvalifikacijna robota yury'sta: metody'ka napy'sannya ta zaxy'stu: navchal'ny' posibny'k. Odesa: Feniks.

Ponomarchuk, P.N. (2011). Issledovatel'skaya kompetenciya kak cel' podgotovki budushchih yuristov. Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki, № 24, 96-100.

Minkina, N.I. (2015) Formirovanie nauchno-issledovatel'skih kompetencij studentov po napravleniyu podgotovki «YUrisprudenciya». Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. № 2 (40), 123-127.

Egorova, O.A., & Zinchenko, E.N. (2018). Razvitie issledovatel'skoj kompetencii studentov v nauchnom yuridicheskom poznanii. Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. T. 18, № 13, 63-64.

Kazarceva, G.A. (2018). Razvitie nauchno-issledovatel'skoj kompetentnosti magistrantov-yuristov. Pravovestnik. № 7, 11-14.

Standart vyshhoyi osvity Ukrayiny: pershyj (bakalavrs'kyj) riven' vyshhoyi osvity, haluz' znan' 08 «Pravo», special'nist" 081 «Pravo»: Zatverdzheno i vvedeno v diyu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 12.12.2018 r. № 1379. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12 /21/081-pravo-bakalavr.pdf.

Standart vyshhoyi osvity Ukrayiny: druhyi (mahisterskyi) riven' vyshhoyi osvity, haluz' znan' 08 «Pravo», special'nist" 081 «Pravo»: Zatverdzheno i vvedeno v diyu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 17.08.2020 r. № 1053. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magistr.pdf.

Kleandrov, M.I. (2007). Kandidatskaya dissertaciya yurista: vybor i razrabotka temy. Moskva: Institut gosudarstva i prava Rossijskoj akademii nauk.

Kuznecov, N.I. (2006). Nauchnoe issledovanie: metodika provedeniya i oformlenie. Moskva: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i Ko».

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Bobkova, A., Vitvitskyi, S., Zakharchenko, A., Nikolenko, L., & Katrych, A. (2021). FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH COMPETENCIES OF LAW STUDENTS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 38-49. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6484