Opportunities for Training the Unemployed in Latvia

Authors

  • Jeļena Laškova

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.77

Keywords:

unemployed, employment, professional education of adults

Abstract

The article provides a theoretical overview and analysis of the research on the opportunities of the unemployed to receive education and its impact on their personality development. There are discussed the opportunities of the unemployed to use the education free of charge, determine changes in possible situations and working out an effective life strategy in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. LR Saeimas 2002.g. 09.maijā. likums. Latvijas Vēstnesis. 2002.g. 29.maijā Nr.80.

Likums ”Par sociālo drošību”. LR Saeimas 1995.g. 07.sept. likums Latvijas Vēstnesis. 1995.g. 21.sept. Nr.144. (1404/1405).

Likums "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. LR Saeimas 1999.g. 25. nov. likums. Latvijas Vēstnesis 1999.g. 15. dec. Nr. 416/419. (1876/1879).

Likums „Par izglītību”. LR Saeimas 1998.g. 29.oktob. likums. Latvijas Vēstnesis.1998.g. 17.nov. Nr.343/344. (1404/1405).

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. LR Saeimas 2002.g.31. okt. Likums. Latvijas Vēstnesis. 2002.g. 19.nov. Nr.168 (2743).

Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. LR Ministru kabineta 2011g. 25.janv. Noteikumi Nr. 75. Latvijas Vēstnesis.2011.g. 08.febr. Nr.21(4419).

Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo. LR Ministru kabineta 2007.g.02.okt. Latvijas Vēstnesis.2007.g. 05.okt. Noteikumi Nr. 161 (3737).

Šenfelde, M., Makroekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība. 2006. 99 lpp.

Šiļneva, L., Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga: SDSPA „Attīstība”. 2000. 249 lpp.

Франкл, В., Воля к смыслу. Апрель Пресс. Эксмо – Пресс. 2000. стр.54.

Internetā publiskoti materiāli:

Hazans, M., Reģionālie pētījumi par bezdarbnieku sociālpsiholoģisko portretu. [tiešsaiste]. 2006g.Market Lab publikācija. Rīga. [atsauce 2011.g. 28.nov.]

Pieejas veids: http://www.nva.lv/docs/1_45135d2f1099c9.72589335.pdf

Labklājības ministrijas pieredze bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā. Seminārs „E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai”. 2011.g. 20.okt. [tiešsaiste]. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas publikācija. 2011.g. 20.okt. publikācija [atsauce 2011.g. 25.nov.]

Pieejas veids: http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Documents/LM_Valda_Vilcane- 20.10.2011.pdf

Informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2011.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiemapmācību virzieniem” 2011.g.28.feb. [tiešsaiste]. Labklājības ministrijas publikācija. 2011.g.28.02. [atsauce 2011.g. 3.dec.]

Pieejas veids: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211- 1.pdf

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā. [tiešsaiste]. Ekonomikas ministrija. 2011.g.13.jun. [atsauce 2011.g. 26.nov.] Pieejas veids: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/emzino_130611.pdf

Labklājības ministrijas Nodarbinātības Valsts aģentūra. [tiešsaiste]. Noslēgsies NVA klientu aptauja. [atsauce 2011.g. 26.nov.] Pieejas veids: http://www.nva.gov.lv/print.php?txt=2258

Downloads

Published

2015-05-09

How to Cite

Laškova, J. (2015). Opportunities for Training the Unemployed in Latvia. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 503-514. https://doi.org/10.17770/sie2012vol1.77