Didactic game for 5-6 years old children's cognitive development

Authors

  • Jana Buboviča 37. Secondary School Riga (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.784

Keywords:

cognitive development, didactic game, intellectual development, math concepts, speech

Abstract

The article raised in 5-6 year-old children's cognitive development process and contributing factors. Emphasizes the didactic essence of the game and the importance of a child's life activities. It describes the structure and benefits of the child during the game. Target for updating the didactic significance of the game for 5-6 years old children's cognitive development in order to obtain a practical study, affirmative or negative information.A study conducted by demonstrating the usefulness of didactic games the child's cognitive development, for example, 69.3% of girls and 60.2% boys have mastered the ability to observe and explore, show curiosity and a desire to solve problems, demonstrate constructive thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benca, K. (1997). Mācību spēles un rotaļas bērniem no 3 gadu vecuma. Rīga, Zvaigzne ABC, LV- 126.lpp.

Černova, E. (2009). Methodology of Game’s Function in the Pre-school. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2009.gada 27.-28.februāris, Rēzekne

Černova, E. (2008). Metodiskais materiāls „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde, -DU un darba grupa, 266.lpp. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Petijums_Daugavpils_Universitate.pdf

Černova, E. (2003). Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoģijā. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 41.lpp.

Černova, E. (2003). Pirmsskolas pedagoģiskā procesa būtība, īpatnības un saturs. Es gribu iet skolā. Rīga, SIA „Puse Plus” 191.lpp.

Elisone, Š., Greja, D. (1996). 365 radošo spēļu dienas bērniem no 2 gadiem. Rīga, Iljus, LV-383.lpp.

Golubeva, V. (2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga. SIA Izglītības soļi, 308.lpp.

Kaņepēja, R.(2012) Ceļā uz skolu: bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga, Zvaigzne ABC, LV- 270.lpp.

Kaņepēja, I., R., Giluča, V. ( 2003). Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības formas un metodes. Es gribu iet skolā.- Rīga, SIA „Puse Plus” 191.lpp.

Lieģeniece, D.(1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga, RaKa, LV- 262.lpp.

Zaporožecs, A.V. (1955). Psiholoģija: mācību līdzeklis priekšskolas pedagogiskajām skolām. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība. LV- 168.lpp.

Макаренко, А.С. (1957). Игра, Соч. т. 4– М.:Академии педагогических наук, RUS – 376

Сухомлинский, В.А. (1972). Сердце отдаю детям. Киев. : Рад. школа, RUS- 244 с.

Эльконин, Д.Б. (1999). Психология игры – М.: Владос, RUS – 352 с.

Downloads

Published

2015-07-24

How to Cite

Buboviča, J. (2015). Didactic game for 5-6 years old children’s cognitive development. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 531-540. https://doi.org/10.17770/sie2014vol1.784