THE CHARACTERISTICS OF SOCIALLY RESPONSIBLE LEARNING IN THE MODERN CONTEXT

Authors

  • Maija Ročāne Liepaja University (LV)
  • Alīda Samuseviča Liepaja University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/ercs2016.2189

Keywords:

Debating, responsibility, social responsibility, socially responsible education, student

Abstract

Since the individual effectiveness of one’s action has been proposed as one of the main demands of modern society, competence has become a crucial element for evaluating an individual. In the period of change created by the reforms of the educational system, it is important from a pedagogical viewpoint to provide students with relevant information and to promote their knowledge. And yet, it is even more important to teach students how to think, analyze and act as well as how to take responsibility and reach their goals. However, if the information within the content of education is not relevant to the realities that we face as well as the challenges of our time, if it does not promote the necessary competences and the school does not teach civic responsibility, then the actions of adolescents may not be civically responsible in the future. The publication characterizes the possibilities for modern adolescents to discover and to develop their social competence through the pedagogical process. Their social competence is the basis for their actions in the future and their actions will shape the future local, national and global events. The data that was acquired in this research confirms the necessity for a civically responsible education as well as the possible ways to achieve a civically responsible education through the focused implementation of the method- debating in the classes of the English language. The basis of value and the self-regulating expressions of responsibility, acquired through the learning of competences, are motivating the student to act with social responsibility that is directed towards him/herself, towards others and towards the entire society.  

References

Berman, Sheldon (1990). Education for social responsibility. In: Educational leadership. Vol. 48, pp. 75 – 80. Association for Supervision and Curriculum Development. Retrieved from: http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199011_berman.pdf

Berman, Sheldon (1997). Children’s social consciousness and the development of social responsibility. New York: State University of New York Press.

Bērziņa, Ieva (2016). Sabiedrības destabilizācijas iespējamība Latvijā: potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi. Rīga: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija: Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs.

Boucher, Philip., Nascimento, Susana, Tallacchini, Mariachiara. (2014). Emerging ICT for Citizens’ Veillance Theoretical and Practical Insights Emerging ICT for Citizens’ Veillance. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bouguila, Sihem (2013). Social Responsibility of Educators. In: International Journal of Educational Research and Technology. Vol. 4, pp.46-51. India: Society of Education.

Dewey, John. (1939). Creative democracy – the task before us. In: Progressive Education Booklet No. 14. Retrieved from February 24, 2009. Ohio: American Education Press. Retrieved from: http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/Courses/progress/Dewey_Creative_Democracy.html

Eiropas Kopienu Komisija. (2009). Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejai un Reģionu komitejai. Brisele Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0200

Fisher, Martin. (2005). Free Will: Critical Concepts in Philosophy. New-York: Routledge.

International Organization for Standardization. (2010). ISO 26000 Retrieved from: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546

Izglītības un Zinātnes ministrija. (2013). Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums. Atskaite par jauniešu aptaujas rezultātiem. Rīga.

Jung, Carl. (1999). The essential Jung: Selected writings, introduced by Anthony Storr. New Jersey: Princeton University press.

Kursīte, Rita (2008). Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta programmas paraugs. Angļu valoda (svešvaloda). Rīga: Izglītības satura un eksaminācijas centrs.

Latvijas Skolu psihologu asociācija. (2012). Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība. Rīga. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/03.pdf

Maslo, Irīna (2015). Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūžmācīšanās procesā: Pētījuma rezultātu kopsavilkums. Rīga.

Oshana, Marina (1997). Ascriptions of responsibility. In: American Philosophical Quarterly. Vol. 34, No. 1, pp. 71 – 83. Illinois: University of Illinois Press.

Wolk, Steven (2009). Reading for a better world: Teaching for social responsibility with young adult historical fiction. In: Journal of Adolescent & Adult literacy. 52(8), pp. 664 – 673. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Žogla, Irēna (1994). Skolēna izziņas attieksme un tās veidošanās. Rīga: Latvijas Universitāte.

Wladkowski, Raymond (2008). Enhancing Adult motivation to learn. San Francisco: Jossey Bass.

Wray-Lake, Laura, Syvertsen, Amy. (2011). The Developmental Roots of Social Responsibility in Childhood and Adolescence. pp. 11-25. In: Youth development: Work at the cutting edge. Nr. 134. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Тутушкина, М. (2001). Практическая психология. Психология личной и обыденной жизни. 182-218. Санкт-Петербург: Дидактика Плюс.

Downloads

Published

2016-12-20

Issue

Section

Articles