TOURISM OF FAMILIES WITH THE DISABLED CHILDREN OR WITH SPECIAL NEEDS IN POLAND OF RECENT DECADES

Authors

  • Marek Kawa Janusz Korczak University in Warsaw (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/eid2021.2.6717

Keywords:

disabilities, disorders, family, tourism of disabled, travelling of disabled in Poland, good practises

Abstract

The last decades in Polish society have been seen not only an increase in empathy and outlining needs for families and children with disabilities or deficits, but also economic improvement of families, which enables tourist or rehabilitation trips at least once a year. The growing needs and good practices for disabled children and adults also contributed to the greater awareness of the people managing of tourist centers in Poland, who are increasingly trying to propose within their offer to such groups, not traveling so far. This brief study tries to provide in a condensed way to propose good practices and experiences to meet the problems of families traveling with disabled children or adults in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce: Stan, szanse, zagrożenia (2007). Warszawa: Instytut Turystyki.

Budny, J. (2003). Projektowanie dla wszystkich. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja. Warszawa.

Constitution of the Republic of Poland of 2nd April. (1997). As published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483. Retrieved from https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). (2006). Retrieved from https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

Disability and Development Report Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities. (2019). Disability and Development Report Published by the United Nations. New York, New York 10017, United States of America

Grabowski, J., Milewska, M., & Stasiak, A. (2007). Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo WSTH.

Kaganek, K. & Stanuch, H. (2005). Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo. Bio-Algorithms and Med.-Systems, 1, 1/2 , p. 221-226.

Kędzierska, J. (2007). Turystyka osób niewidomych i słabo widzących. In A. Borowicka , A. Borowicka, W. Heliński (Ed.), Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (pp. 51-59). Szczecin: Wyd. Forum Turystyki Regionów.

Kobosko, K. (1999). Moje dziecko nie słyszy. Materiał dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek Człowiekowi. Warszawa.

Milewska, M. (2008). Turystyka osób niepełnosprawnych w Europie i w Polsce, in. Stasiak A. (ed.), Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo PTTK Kraj. Warszawa.

Majewski, T. (1980). Rehabilitacja zawodowa w systemie służby zdrowia i opieki społecznej. Warszawa: PZWL.

Pühretmair, F. (2006). People with Disabilities: Accessible Tourism. Introduction to the Special Thematic Session. In Miesenberger, K., Klaus, J., Zagler, W.L., Karshmer, A.I. (Ed.) Computers Helping People with Special Needs (pp. 295-297). Wien: Springer.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. (2002). In. Dz. U. Nr 17, poz. 162, z późn. zm. Retrieved from https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/sps-023-23878-11-stanowisko-mpips-w-sprawie-orzekania-o-184655049.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. (2004). In. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. Nr 259, poz. 1553. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20041881945.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (2002). In Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1495. Retrieved from:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (sejm.gov.pl)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. In www of the ‘Urząd Lotnictwa Lądowego’. Retrieved from: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą - ULC

Skalska, T. (2004). Turystyka osób niepełnosprawnych: ograniczenia i możliwości rozwoju. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.

Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. (2005). Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-13. Projekt rządowy. Warszawa. Retrieved from http://europedirect-katowice.pl/ed_stara_strona/dokumenty/2/strategia-rozwoju-turystyki.pdf

Suprewicz, J. (2005). Socjologia turystyki. Lublin: WSS-P w Lublinie.

Szczuciński, A. (2005). Przygotowanie psychologiczno-motoryczne i możliwości organizacyjne osób niepełnosprawnych oraz organizacji skupiających osoby o specjalnych potrzebach do udziału w ruchu turystycznym, In Międzynarodowa Konferencja Osób Niepełnosprawnych Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych – bez granic i barrier (pp. 19-26). Warszawa: ZG PTTK.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (1997) In. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602. Retrieved from

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602 .

Żbikowski, J. & Soroka, A. (2011). Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce i rekreacji w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. Instytut Turystyki i Rekreacji Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Downloads

Published

06.01.2022

How to Cite

Kawa, M. (2022). TOURISM OF FAMILIES WITH THE DISABLED CHILDREN OR WITH SPECIAL NEEDS IN POLAND OF RECENT DECADES. Education. Innovation. Diversity., 2(3), 14-25. https://doi.org/10.17770/eid2021.2.6717