CHANGES IN THE MOTIVATION OF THE LONG-TERM UNEMPLOYED DURING THE STATE EMPLOYMENT AGENCY’S MEASURE “MOTIVATION PROGRAM FOR JOB SEEKING AND SOCIAL MENTOR SERVICES”

Authors

  • Astrīda Zahare Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2019.1.4208

Keywords:

carrier support, employment, unemployment, long-term unemployed, motivation to find job

Abstract

One of the significant risks of the labour market is the high proportion of the long-term unemployed, therefore an acute problem is their integration into labour market, as well as low motivation of the target population. From December 2015 till 31 December 2021 an ESF project “Support for the long-term unemployed” is being implemented, this project includes the implementation of a measure “Motivation program for job seeking and social mentor services” which aims to motivate and to preventively support the long-term unemployed, as well as to facilitate their placement in appropriate permanent workplaces. This research analyses the carrier support provided for the long-term unemployed during State Employment Agency’s measure “Motivation program for job seeking and social mentor services” and examines whether participation in this measure changes the motivation of the long-term unemployed for integration into the labour market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Centrālā statistikas pārvalde. (2018). Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas. Ielādēts no https://www.csb.gov.lv: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2402-iedzivotaju-skaita-izmainas-latvija-2017

Eiropas Komisija. (2018). Ziņojums par Latviju – 2018. gads. Ielādēts no https://ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-latvia-lv_0.pdf

Kesnere, R. (2018. gada 31. augusts). Redakcijas komentārs: Nemāku, nevaru un negribu. Ielādēts no https://www.db.lv: https://www.db.lv/zinas/redakcijas-komentars-nemaku-nevaru-un-negribu-478423

LR Ekonomijas ministrija. (2018). Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm. Ielādēts no https://www.em.gov.lv: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/dsp/EMZino_06072018_full.pdf

NVA. (2018. gada 4. jūnijs). KRG Procesa pase 4.2.31. Atbalsta pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem. Rīga.

NVA. (2018. gada 25. jūlijs). Pārskats par bezdarba situāciju valstī (jūnijs). Ielādēts no http://www.nva.gov.lv: http://www.nva.gov.lv/docs/31_5b59bb45731748.63718718.pdf?new_lang=lv

NVA. (2018. gada 7. novembris). Pārskats par bezdarba situāciju valstī (septembris). Ielādēts no www.nva.gov.lv: http://www.nva.gov.lv/docs/31_5be59fae91ad94.07192545.pdf

Valsts kanceleja. (2015). Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā. Rīga: nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences".

Ziņu portāls Latvijai. (2018. gada 5. septembris). Identificēti šķēršļi, kas bezdarbniekiem ilgstoši traucē atrast darbu. Ielādēts no http://www.la.lv: http://www.la.lv/identificeti-skersli-kas-bezdarbniekiem-ilgstosi-trauce-atrast-darbu

Downloads

Published

23.05.2019

How to Cite

Zahare, A. (2019). CHANGES IN THE MOTIVATION OF THE LONG-TERM UNEMPLOYED DURING THE STATE EMPLOYMENT AGENCY’S MEASURE “MOTIVATION PROGRAM FOR JOB SEEKING AND SOCIAL MENTOR SERVICES”. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 1, 79-91. https://doi.org/10.17770/er2019.1.4208