CAREER GUIDANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITY

Authors

  • Ilze Skabe Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2019.1.4209

Keywords:

disability, career guidance, employment, people with disabilities

Abstract

People with disabilities in any society are at risk of social exclusion and discrimination. Nowadays, in recent decades, the treatment of people with disabilities has shifted towards giving people with special needs the opportunity to manage their own lives. The emphasis is on building a society that incorporates and is capable of meeting the needs of all people, including people with disabilities. Career development is a continuous process in which an individual uses information about himself, collects it and uses it to master the vast of professions and apply it to himself. This report discusses people with disabilities and their opportunities to integrate into the Latvian labor market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eiropas Komisija. (2010). Cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības kā visiem. Eiropas Savienība: Eiropas invaliditātes stratēģija (2010–2020).

Gavare, I. (2018). Ziņojumu sagatavoja http://www.nva.gov.lv/. Ielādēts no Nodarbinātības valsts aģentūra, 2018

Jelgavas 2.pamatskola (2019). Kas ir karjeras izglītība? Ielādēts no http://www.j2psk.lv: http://www.j2psk.lv/lv/content/kas-ir-karjeras-izgl%C4%ABt%C4%ABba

Joahims, B, & Šulcs, V. (2008). Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kupče, M. (2019.). LM: nepieciešams veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū. Pieejams http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/86494-lm- nepieciesams-veicinat-cilveku-ar-invaliditati-ieklausanos-darba-tirgu-7208

Blūma, D. (2012). Izglītība un profesionālā izglītība nākotnei 21. gs. kontekstā Latvijā un ES. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=23286&chapterid=7071.

Likumi.lv. (2009). Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=66352.

NVA (2013). Intranet. Ielādēts no http:intranet.nva.gov.lv (KK.CiCilvēku ar invaliditāti mērķa grupas apraksts un ieteikumi darbam ar konkrēto mērķa grupu/skatīts 22.03.2019)

NVA. (2019). Nodarbinātības un apmācību iespējas. Pieejams http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433

Parsons, F. (1908). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin

Templum (2015). Karjeras izglītības programma. Pieejams http://templum.lv/wp-content/uploads/2016/02/Karjera_programma_2016_01_10_22_35_55_776.pdf

Downloads

Published

23.05.2019

How to Cite

Skabe, I. (2019). CAREER GUIDANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITY. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 1, 47-57. https://doi.org/10.17770/er2019.1.4209