EXPANDING VOCABULARY FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS WITH MENTAL DISABILITIES AND LANGUAGE UNDERDEVELOPMENT

Authors

  • Marite Rozenfelde Rezekne Academy of Technologies
  • Veneranda Shkryaba Rezekne Academy of Technologies
  • Aija Teresko Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2020.2.5369

Keywords:

insufficient development of the language system, mental disord

Abstract

Pupils with combined disorders study in educational institutions; as a secondary disorder, the majority of pupils with mental disorders have insufficient development of the language system to varying degrees. Pupils with mental disorders have a narrow vocabulary and difficulty to express their thoughts clearly, as well as memory and the ability to memorize new information tend to be reduced. The curriculum in language lessons in primary school envisages that pupils with mental disorders learn to read, write, listen, understand information, learn to express one's thoughts correctly and in clear language, as well as to enrich vocabulary. The paper focusses on the methods of creating and developing vocabulary for pupils with mental disorders and insufficient development of the language system. The material developed and approbated by V. Shkryaba for the work of special education teachers in primary school is described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ancāne, G., Meistere, L., Užāns, A., Vasiļevska, M., Rateniece, I., Sestule, I., Jansone, D., & Zīle, I. (2009). Rokasgrāmata skolotājiem, strādājošiem specializētajās iestādēs bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem. Retrieved from

http://www.arstipsihoterapeiti.lv/uploads/Rokasgramata.pdf

Benilova, S. J. & Davidovich, L. R. (2014). Logopedija. Sistemnye narushenija rechi u detej (jetiopatogenez, klassifikacii, korrekcija, profilaktika). Moskovskij psihologo-social'nyj institut.

Cupure I. (2013). Stāstītprasmes attīstīšana bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību pirmsskolas vecumā. Latvijas Logopēdu asociācijas 1. starptautiskā zinātniskā konference. Retrieved from

http://logopedi.lv/faili/tezes/1_starpt_zinatniskas_konferences_tezu_krajums.pdf

Filicheva, T. B. (2011). Osnovy logopedii . M., Akademija.

Ivlanova, T. (2016). Tautas pasaka kā līdzeklis, kas bagātina vecāku pirmsskolas vecuma bērnu vārdnīcu. Retrieved from https://nastilena.ru/lv/terapiya-krasoty/aktualnost-issledovaniya-v-rabote-primery-obosnovanie.html

Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC). (2008). Latviešu valoda 1.–9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo izglītības programmu īstenošanai. Retrieved from https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/programmas/latv.valoda1.-9._spec.pdf

Kaņepēja, R. (2003). Es gribu iet skolā. SIA “Puse Plus”.

Liepiņa, S. (2008). Speciālā psiholoģija. Rīga: RaKa.

Miltiņa, I. (2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.

O’Conner, R. E. (2007). Teaching word recognition: Effective strategies for students with learning disabilities. New York, NY: Guilford Pres

Ottem, E., & Lian, A. (2008). Kapittel 2. Spesifikke språkvansker. I Bele, I. V. (Ed.). Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Akademiske forlag.

Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Stothard, S. E., Chipchase, B., & Kaplan, C. (2006). Psychosocial outcomes at 15 years of children with a preschool history of speech-language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 759-765.

Tulovska, T. (2016). Fonemātiskās uztveres veidošana un attīstīšana mazākumtautību skolēniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību sākumskolā. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/2188-3346-1-PB%20(2).pdf

Tūbele, S. (2002). Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: RaKa.

Tūbele, S., & Lūse J. (2004). Ja skolēns raksta nepareizi. Rīga: RaKa.

Tūbele, S. (2013). Runas un valodas traucējumu korekcija kā mācīšanās traucējumu profilakse. Latvijas Logopēdu asociācijas 1. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga.

Tereško, A., Kondrova, A., Rozenfelde, M., & Želve, I. (2013). Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē. Rīga: VISC

Tereško, A., Kondrova, A., Rozenfelde, M., & Želve, I. (2013). Metodiskais materiāls pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību asniegumu izvērtēšanai. Rīga: VISC.

Vanaga, I. (2018). Metodiskie ieteikumi vārdu krājuma paplašināšanai. Retrieved from http://www.r5sips.lv/pdf/ac/Metodiskais-materials-KOREKCIJA2018.pdf

Downloads

Published

04.02.2021