SOUND “L” CORRECTION FOR 5 – 6 YEARS OLD CHILDREN WITH INSUFFICIENT LANGUAGE SYSTEM DEVELOPMENT

Authors

  • Evita Barkane Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/er2019.2.4226

Keywords:

children, development, language, language system insufficient development

Abstract

Work aim theoretical research of cognitions about sound “L” correction for 5 – 6 years old children, collect, make and recognise methodological material of sound “L” correction for childern with insufficient language system development at III level. Was Selected and analyzed literature about sound “L” correction among 5 – 6 years old children, about speech therapist work, about child’s language and speech development, was found out sound “L” pronouncation correction options for children with insufficient language system development at III level. Part was made questionnaire for speech therapists, to justify master’s work relevance. Author made situation research, made correction work, handle mathematically gained research data.Work author designed and recognised speech therapist methodical material about sound “L” correction for children with insufficient language system development at III level. Based on theoretical and research part scientific cognitions, was made speech therapist methodical material “Sound “L” pronouncation correction for 5 – 6 years old children with insufficient language system development at III level”. Methods used in the study: analysis of scientific literature; analysis of documents; questionnaire; observation; operational study; processing of statistical data; method of expert opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baumane, A. (1993). Izrunā pareizi. Zvaigzne ABC.

Buivide, A. (2012). Mācīsimies kopā. Rīga: RaKa.

Kramiņš, E. (2005). Runas prasme saziņā. Rīga: Biznesa augstskola Turība.

Miltiņa, I. (2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.

Opincāne, Z. (2007). Izrunā un ieklausies. Izdevējs: VieTa.

Roge, J. Ū., & Mēlere, B. (2003). Citādi bērni. Rīga: Jumprava.

Salīte, I., Makarevičs, V., Černova, E., Krastiņa, E., Pipere, A., Guseva, V., Zdanovska, E., Sidoroviča, I., Milaša, I., Volāne, E., Valdemane, I., Ignatjeva, S., Drelinga, E., Iliško, Dz., Ūzuliņa, S., Plociņa, D., & Felce, B. (2008). Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde. Datu analīze. Daugavpils: Ilgtspējīgas izglītības institūts.

Skaista, U., & Bārda, E. (2011). Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 – 8 gadiem. Valsts Izglītības Satura Centrs. Rīga: Apgāds Mansards.

Tūbele, S. (2002). Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga. RaKa.

Tūbele, S. (2006). Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un korekcijas iespējas. (Promocijas darbs). Rīga.

Tūbele, S., & Lūse, J. (2012). Ja skolēns raksta nepareizi. (Bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību). (2. izdevums). Rīga: RaKa.

Zelmenis, V. (2000). Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa.

Downloads

Published

31.12.2019

How to Cite

Barkane, E. (2019). SOUND “L” CORRECTION FOR 5 – 6 YEARS OLD CHILDREN WITH INSUFFICIENT LANGUAGE SYSTEM DEVELOPMENT. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, 2, 9-18. https://doi.org/10.17770/er2019.2.4226